Ruszamy z kolejnym projektem antysmogowym dla województwa Kujawsko Pomorskiego

Razem z Bydgoskim Alarmem Smogowym dostaliśmy grant na realizację projektu interwencyjnego. Ruszamy z “Kujawsko – Pomorskim” bez smogu.

Informacje ogólne

Celem projektu jest przyśpieszenie tempa wymiany wysokoemisyjnych pieców w woj. kuj-pom w obliczu wchodzącego w życie z dniem 1.1.2024 r. zakazu ich użytkowania.
Realizację celu zapewni zastosowanie innych niż dotąd narzędzi i zaangażowanie szerszego grona interesariuszy w proces wymiany ogrzewania węglowego.

Projekt rozpoczniemy diagnozą potrzeb w gminach, a następnie
zaoferujemy uczestnikom szkolenie z udziałem ekspertów dt narzędzi implementacji przepisów antysmogowych. 6 gminom pomożemy wprowadzić zaproponowane rozwiązania i zwiększymy zaangażowanie ich mieszkańców poprzez kampanię uświadamiającą z pomocą makiety sztucznych płuc.

Na koniec przeprowadzimy ewaluację i stworzymy rekomendacje dla wszystkich gmin w
województwie. Efektem projektu będzie uzyskanie przez gminy wypracowanych z udziałem
mieszkańców rozwiązań, które pozwolą na sprawną implementację przepisów antysmogowych.

 

W działaniach będą uczestniczyć mieszkańcy, NGOs oraz urzędnicy gminni. W projekt
zaangażujemy 55 osób.

Z rekomendacji końcowych skorzystają wszystkie 144 urzędy gmin woj. kujpom.

Projekt jest realizowany z Gminą Osielsko (GO) oraz Bydgoskim Alarmem Smogowym. Gmina Osielsko posiada duże osiągnięcia w obszarze ochrony powietrza, które pozwolą na transfer
wiedzy. Jako PZR  będziemy odpowiedzialni za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w gminach i ewaluację.

Pierwsze działania zaplanowane są na wrzesień 2023.

Projekt Kujawsko – Pomorskie bez smogu finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny