Wsparcie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium — zapraszamy kolejne gminy do udziału w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji 2”!

Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Projekt polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wybrane gminy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 25 000 zł oraz wsparcie merytoryczne specjalistów do spraw konsultacji społecznych oraz planistów. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz on-line od 25 stycznia do 16 lutego 2021 roku.

W ramach projektu wspieramy samorządy z całej Polski, które przymierzają się do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem projektu jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu. Do końca 2020 roku w ramach projektu wsparcie otrzymało już 46 gmin z całej Polski. Informacje na temat wybranych przeprowadzonych konsultacji można znaleźć pod adresem: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/.

Poniżej szczegóły na temat naboru do projektu i spotkań informacyjnych.

 

Jakie wsparcie otrzymują gminy?

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji społecznych (w tym dobranie technik konsultacyjnych do formy hybrydowej i on-line prowadzenia konsultacji) dokumentu planistycznego,
  2. szkolenia, warsztaty, doradztwo i bieżące wsparcie ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy, w tym szkolenia i wsparcie z zakresu prowadzenia działań konsultacji społecznych on-line,
  3. granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł (w uzasadnionych przypadkach do 25 tys. zł),
  4. możliwość udziału w spotkaniach z gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

 

Jak wygląda praca w gminie?

O tym można przeczytać więcej pod tym adresem.

 

Jak można się zgłosić?

Nabór gmin do projektu trwa od 25 stycznia do 16 lutego 2021 roku. Zainteresowane gminy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Po wypełnieniu formularza, z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

 

Więcej informacji

Strona projektu

  Marcin Górecki
  telefon 500 142 994
  e-mail mgorecki@stocznia.org.pl

Spotkania informacyjno-edukacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno-edukacyjne organizowane w formule online. Podczas spotkania szczegółowo opowiemy o zasadach zgłaszania się do Projektu oraz o tym w jaki sposób pracujemy z gminami. Podzielimy się także dotychczasowymi doświadczeniami z realizacji projektu.

Spotkania odbędą się na platformie Zoom:

  • 2 lutego 2021 roku, w godzinach 11.00–12.00.
  • 9 lutego 2021 roku, w godzinach 11.00–12.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzennego oraz prowadzenie konsultacji społecznych w gminach. Na spotkanie można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem: http://bit.ly/pdp2_spotkania — do dwóch dni przez planowaną datą spotkania.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

„Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w planie miejscowym lub studium. Takie działanie pomaga lepiej poznać potrzeby mieszkańców i użytkowników danej przestrzeni i pomaga rozpoznawać i niwelować ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych” — mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Fundacji Stocznia.

Udział w projekcie pozwoli gminom, które już realizują konsultacje społeczne w zakresie planowania przestrzennego, na podniesienie ich jakości, a tym, które nie mają takich doświadczeń, da przestrzeń na podjęcie nowych wyzwań. Umożliwi także zdobycie lub wzmocnienie doświadczenia w prowadzeniu konsultacji społecznych z użyciem narzędzi on-line.

Projekt realizowany jest przez Fundację Stocznia, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Związek Miast Polskich.