Zrównoważony rozwój PZR

2015 rok to ma być nasz rok! Mamy wiele planów, pomysłów, stawiamy sobie nowe cele. Postanowiliśmy je uporządkować. W grudniu, pod przewodnictwem Konrada Sobczyka z Mediatorzy.pl, pracowaliśmy nad strategią dalszego rozwoju naszej organizacji, usprawnieniem jej zarządzania, podziałem zadań i obowiązków.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju istnieje od 8 lat. W pierwszych dwóch latach istnienia Fundacji nasze działania skupiały się wokół szeroko rozumianej ekologii. Prowadziliśmy działania edukacyjne, przekonywaliśmy mieszkańców miast do odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska. W 2010 roku zaczęliśmy realizować projekty związane z partycypacją obywatelską. Za ich pomocą staramy się przekonywać urzędników, że warto podzielić się władzą z mieszkańcami, a mieszkańców, że powinni angażować się i współdecydować o rozwoju miasta.

Planujemy nadal realizować projekty partycypacyjne, jednak koncentrujemy się na wspieraniu samorządów w strategicznym zarządzaniu, prowadzącym do zrównoważonego rozwoju polskich miast. Chcemy, aby miasta, również te średnie i małe, czasem nieco zapomniane, często bardzo zadłużone, rozwijały się w sposób harmonijny i stawały się miejscami przyjaznymi dla mieszkańców. Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenie i wspomóc w przywracaniu do życia zdegradowanych przestrzeni  gminy, które będą zainteresowane prawdziwą rewitalizacją, a nie jedynie remontami zaniedbanych kamienic i wykładaniu miasta kostką brukową. W centrum naszych działań są i zawsze będą mieszkańcy i ich potrzeby.

Chcemy budować dobre polityki publiczne, planować przestrzenie publiczne w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz budować aktywne społeczeństwo obywatelskie. Widzimy też potrzebę wspierania organizacji pozarządowych, w tym tych z mniejszych miejscowości oraz działań edukacyjnych z zakresu konsultacji społecznych, partycypacji, budżetu obywatelskiego.