Zrzekamy się statusu OPP

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za to, że przez ostatnie lata przekazywaliście nam 1% swoich podatków!

Informujemy, że zrzekamy się statusu OPP (organizacji pożytku publicznego), w związku z czym znikniemy z listy organizacji, którym można przekazywać 1%.

Jednocześnie namawiamy to tego, aby w swoich zeznaniach podatkowych wskazać którąś z organizacji, które są do tego uprawnione. W wyborze mogą pomóc wskazówki opublikowane przez portal ngo.pl: https://pozytek.ngo.pl/.

Zespół Pracowni Zrównoważonego Rozwoju