Przyjazny urząd oraz kompetentni i zadowoleni jego pracownicy to niezbędny element świadczący o sprawnym funkcjonowaniu każdego miasta. Urzędnicy i radni, by zyskać zaufanie i aprobatę mieszkańców powinni podejmować trafne decyzje, odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

 

Dzięki szkoleniom:

  • podniesiesz kwalifikacje urzędników i radnych,
  • wyposażysz urzędników i radnych w wiedzę o najnowszych trendach zarządzania miastami w zakresie m.in.: konsultacji społecznych, planowania przestrzeni publicznych razem z mieszkańcami, wprowadzania budżetu partycypacyjnego, przeprowadzania diagnozy społecznej,
  • polepszysz wizerunek urzędu w oczach mieszkańców,
  • wprowadzisz innowacyjne/ciekawe/nowe metody współpracy z mieszkańcami.

Zaufaj PZR!

Przeszkoliliśmy dziesiątki urzędników, radnych, przedstawicieli trzeciego sektora z zakresu konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania przestrzeni. Uczestnicy naszych szkoleń (w ramach Masz Głos, Masz Wybór) zdobyli do tej pory 5 nagród Prezydenta RP „Super Samorząd”.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

  Dorota Michalska
  tel. 691 328 690
  e-mail fundacja@pzr.org.pl

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, zaproponujemy program szkoleń, wspólnie ustalimy tematykę i ilość godzin szkolenia. Nie czekaj — zainwestuj w swoich pracowników. Zyskają na tym gmina i jej mieszkańcy.

Konsultacje społeczne i partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Konsultacje społeczne i partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych, w taki sposób, aby ich rezultat był wartością dodaną w podejmowanych decyzjach a nie tylko obciążeniem dla urzędników

Rewitalizacja w ramach nowego okresu programowania

Rewitalizacja w ramach nowego okresu programowania

Przekazanie wiedzy na temat tego, jak skutecznie ożywiać obszary dotknięte kryzysem, jak przygotować Gminny Program Rewitalizacji oraz jak pozyskać środki finansowe na rewitalizację i jak te środki dobrze wykorzystać

Planowanie dobrych miejsc w przestrzeni publicznej

Planowanie dobrych miejsc w przestrzeni publicznej

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacyjnego planowania przyjaznych miejsc w przestrzeni publicznej oraz zarządzania przestrzenią publiczną

Przepis na ulicę

Przepis na ulicę

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie takiego planowania ulic w strefach miejskich, aby były przyjazne dla wszystkich użytkowników

Jak wdrażać Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności?

Jak wdrażać Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności?

Formalne i organizacyjne wprowadzenie do wykorzystania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczności na poziomie gminy i powiatu

www.e-pity.pl
Translate »