„Bez lipy!” na finiszu

Projekt projektu „Bez lipy!” trwa już ponad rok. Powoli zmierza ku finiszowi. Trwają ostatnie prace nad spisaniem standardów zieleni, wkrótce gotowa będzie aplikacja, która pomoże zarządzać zielenią, Zespół ds. zieleni przygotowuje też ostatnią zieloną interwencję.

Podczas kwietniowego spotkania Zespołu ds. zieleni podsumowano działania z kilku ostatnich tygodni. Zaprezentowowano aplikację, która pomoże lepiej zajmować się drzewami w Bydgoszczy, a także wyliczać ich wartość odtworzeniową. Aplikacja będzie oddana do użytku w czerwcu.

Kinga Rubaszewska z Urzędu Miasta Bydgoszczy poinformowała nas o zmianie nazwy Wydziału Gospodarki Komunalnej na Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Nad taką zmianą zastanawiano się już wcześniej. Wyniki przeprowadzonej przez nas diagnozy zdecydowanie wskazały na taką potrzebę. Wielu respondentów i respondentek podkreślało, że fakt, że żaden wydział nie ma zieleni w mieście powoduje, że nie wiadomo, do kogo mieszkańcy powinni zwracać się w sprawie przydrożnych drzew czy też miejskich trawników. Teraz ta sytuacja będzie bardziej czytelna.

Zespół wybrał też miejsce, gdzie zostanie zrealizowana kolejna zielona interwencja,. Już wkrótce zaprosimy do wspólnego sadzenia krzewów na skarpie za przystankiem autobusowym przy alei Prezydenta L. Kaczyńskiego (na Kapuściskach).

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany we współpracy z Oslo.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

Fotorelacja ze spotkania