Korzystajmy z Wisły w Toruniu w duchu zrównoważonego rozwoju! Artykuł stypendystki PZR.

 

Od lipca pracujemy ze studentami i studentkami nad tematyką zrównoważonego rozwoju w ramach projektu “Experience Exchange among V4 and Georgian Youth for Building Sustainable Communities”, finansowanego ze środków Funduszu Wyszechradzkiego.

Rozpoczęliśmy od szkoły letniej w Kutaisi (Gruzja), podczas której wspólnie z organizacjami z Czech, Słowacji, Węgier i Gruzji przekazywaliśmy młodym ludziom wiedzę o celach zrównoważonego rozwoju (SDG) i stwarzaliśmy przestrzeń do jak najlepszego zrozumienia tego złożonego tematu.

Rozmawialiśmy o tym jak wdrażać zrównoważone cele na poziomie lokalnym, jak angażować młodych ludzi w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju czy jakie są dobre praktyki związane z SDG w działaniach edukacyjnych.

Dalsza część naszej współpracy z młodzieżą polegała na wsparciu 5 osób odbywających staże w organizacjach partnerskich projektu przy opracowaniu artykułu dotyczącego wyzwań i możliwości wdrażania celów SDG w miastach zamieszkania studentów i studentek.

Wspólnie ze studentką gospodarki przestrzennej UMK wykorzystaliśmy synergię zainteresowań naszej stypendystki z bieżącymi tematami, którymi zajmuje się PZR.

Powstał artykuł dotyczący rozwoju turystycznego Wisły w Toruniu w duchu zrównoważonego rozwoj: “The Vistula riverside – the unfulfilled potential of Toruń’s blue space” – do przeczytania poniżej.

 

ARTYKUŁ

Autorka pokazuje, jak niewykorzystanym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym niebieskiej infrastruktury jest Wisła w naszym mieście. Przytacza rozwiązania funkcjonujące w innych, zagranicznych miastach, aby ostatecznie zaproponować 33-kilometrowy Toruński szlak Wisły, wzdłuż północnego i południowego brzegu rzeki. Rekomendowana przez autorkę forma szlaku wzmacnia i wprowadza nad Wisłą nowe funkcje: sportowe, rekreacyjne, krajoznawcze, przyrodnicze i edukacyjne.

Artykuł wpisuje się w szerszą dyskusję o Wiśle w naszym regionie, którą prowadzimy wspólnie z Fundacją Wolna Wisła w projekcie Wisła wciąga. Być może artykuł będzie inspiracją także i dla lokalnych grup, sieci sojuszników działania na rzecz Wisy, która buduje się w trakcie trwania projektu.