Bez lipy! Wizyta w partnerskim Oslo

W ramach projektu „Bez lipy!” odwiedziliśmy naszego Partnera — Miasto Oslo, by wymieniać się doświadczeniami w zarządzaniu zielenią i tworzeniu miasta przyjaznego mieszkańcom. Podczas wykładów i spacerów poznaliśmy praktyki i narzędzia Oslo, które mogą stanowić inspirację dla polskich samorządów. To były bardzo intensywne trzy dni.

Pierwszego dnia pozyskaliśmy podstawowe informacje na temat miasta i systemie jego zarządzania. Dyskutowaliśmy o planach zmniejszenia emisji CO2, a tym samym poprawy jakości powietrza. Plany te wydają się bardzo ambitne, ponieważ Norwegowie planują do 2030 r. zredukować emisję o 95%! W tym celu powołali Agencję ds. klimatu, której zadaniem jest koordynacja działań zmierzających do ograniczenia CO2 i adaptacji Oslo do zmian klimatu. Zapoznaliśmy się z systemem zarządzania i ochroną zieleni w mieście, wykorzystującym narzędzia informatyczne, bazy danych i mapy aktualizowanych na bieżąco oraz system organizacyjny jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni a także z system klasyfikacji parków i terenów zielonych w Oslo usprawniający zarządzanie i planowanie nowych. Zobaczyliśmy, jak się rewitalizuje w Norwegii — odwiedziliśmy dzielnicę Toyen — coraz bardziej otwartą dla mieszkańców i mieszkanek, która z typowo biznesowej zamienia się w przestrzeń przyjazną mieszkańcom, kontaktom społecznym i aktywności na zewnątrz. Ważną częścią była prezentacja Kingi Rubaszewskiej z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, która zaprezentowała naszym Partnerom system, działania i wyzwania związane z zielenią, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w tym zakresie z Urzędnikami i Urzędniczkami z Oslo.

Głównym tematem drugiego dnia naszego pobytu w Oslo była przestrzeń publiczna. Nasi partnerzy zaprezentowali system planowania i utrzymywania zieleni w mieście w kontekście opracowywania planów miejscowych i nowych inwestycji, w których Miasto Oslo dba o równomierny i zrównoważony rozwój przestrzeni publicznych i prywatnych. Oslo, wymagając współpracy i zaangażowania od deweloperów, tworzy przyjazne i zielone miejsca dostępne dla wszystkich. Włącza mieszkańców w planowanie i zarządzanie terenami zielonymi, przestrzenią publiczną. Skuteczność tych działań można zaobserwować na zrewitalizowanym nabrzeżu Oslo. Obszar ten zmienił się w kulturalne i społeczne centrum miasta z łatwym dostępem do fiordu dla każdego mieszkańca. Odwiedziny parku Frogner to idealna okazja do rozmowy o wyzwaniach w zarządzaniu i utrzymaniu zieleni parkowej oraz koordynacji pracy z jednostkami odpowiadającymi za utrzymanie dóbr kulturowych parku.

Ostatni dzień spędziliśmy, rozmawiając na temat mobilności. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Mieszkańcy i Mieszkanki Oslo są zachęcani do korzystania z transportu publicznego oraz rowerów do przemieszczania się po mieście, jak wykorzystywane są samochody elektryczne oraz car-sharing do ograniczenia emisji CO2 w mieście. Poznaliśmy zasady automatycznego pobierania opłat wjazdowych do miasta, z których następnie finansowany jest rozwój transportu publicznego. Zainteresowały nas reguły korzystania ze stref parkingowych, w których Mieszkańcy mają uprzywilejowaną pozycję względem innych osób, na czym korzysta Oslo i jego klimat.

Na zakończenie wizyty studyjnej w Oslo podsumowaliśmy zdobyte informacje i zastanawialiśmy się, w jaki sposób Zespół ds. zieleni może je wykorzystać w naszych działaniach w Bydgoszczy.

Z Oslo wracamy z wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami i nowymi pomysłami, by uczynić nasze miasta takimi, jakimi nam się marzą — przyjemnymi, zielonymi i otwartymi dla wszystkich.


Projekt „Bez lipy!” realizowany jest przez miasto Bydgoszcz i toruńską fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR), w partnerstwie z Oslo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

Fotorelacja z wizyty