Bydgoski Włącznik Antysmogowy. Spotkanie pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych

Wspólna wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy, ciekawe pomysły i konkretne działania antysmogowe dla osiedli — tak można podsumować kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy dla pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych, które odbyło się 7 kwietnia 2022 r. w Młynach Rothera.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób, dla których poprawa jakości powietrza w Bydgoszczy stanowi priorytet. Wśród nich zebrali się przedstawiciele i przedstawicielki Osiedlowych Grup Antysmogowych (Śródmieście, Okole, Wilczak Jary, Miedzyń i Stary Fordon), a także Urzędu Miasta oraz Ekopatrolu Straży Miejskiej.

Spotkanie miało charakter informacyjno-warsztatowy, a jego głównym celem była wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy i zmapowanie pomysłów na konkretne działania antysmogowe, które zostaną zrealizowane na terenie poszczególnych osiedli. Prace warsztatowe zostały poprzedzone prezentacją Aleksandry Kowalskiej z UM Bydgoszczy na temat przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych podejmowanych przez samorząd na rzecz walki ze smogiem, natomiast przedstawiciele Ekopatrolu podzielili się doświadczeniami z przeprowadzanych kontroli palenisk.

Obejrzyj fotografie ze spotkania

Diagnoza sytuacji smogowej na terenie poszczególnych osiedli Bydgoszczy, stanowiąca rezultat wcześniejszych prac grup osiedlowych, umożliwiła podjęcie rozmów na temat rozwiązań zidentyfikowanych problemów wynikających z niskiej emisji. Spotkanie wypełnione energią, ciekawymi pomysłami i inspiracjami, wzajemną dyskusją i wymianą doświadczeń między uczestnikami, zaowocowało stworzeniem kompleksowych projektów działań antysmogowych, ze wskazaniem założeń konkretnych działań, miejsc i terminów ich realizacji, a także określeniem posiadanych zasobów oraz ewentualnych przeszkód, które mogą utrudnić osiągnięcie założonych celów.

Każda z grup wskazała na inne, ale równie ciekawe rozwiązanie. Zgodnie podkreślono potrzebę zwiększania świadomości na temat zagrożeń smogowych i jakości powietrza w mieście wśród lokalnej społeczności, inicjując rozmaite działania informacyjno-edukacyjne — organizacja festynów gromadzących wielu mieszkańców, kampanie skierowane do szkół, czy osiedlowe akcje sąsiedzkie „Wędrujące banery”. Zdaniem uczestników spotkania istotne zdaje się również kształtowanie konkretnych zmian w przestrzeni poprzez tworzenie skwerów w miejscach najbardziej zanieczyszczonych, czy zazielenianie miasta, co w przyszłości przyniesie wymierne skutki i posłuży poprawie jakości życia w Bydgoszczy.

Kolejny etap prac będzie stanowiło wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. Obserwując jednak ogromną motywację, zaangażowanie i chęć wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu, uzyskane efekty mogą przejść najśmielsze oczekiwania. Zachęcamy do śledzenia kolejnych inicjatyw podejmowanych w ramach projektu.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

 

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Obejrzyj krótkie nagrania ze spotkania

Przedstawiciele Osiedlowych Grup Antysmogowych opowiadają o swojej motywacji do działania, problemach związanych z niską emisją na osiedlach i potrzebie szukania rozwiązań.