Bydgoskie dla ludzi

W Toruniu została zawiązana inicjatywa związana ze sprzeciwem wobec planów remontu torowiska tramwajowego i ulicy Bydgoskiej na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Razem z innymi toruńskimi organizacjami włączyliśmy się w działania, akcentując przede wszystkim konieczność przeprowadzenie przez Miasto rzetelnych konsultacji w tej sprawie.

We wtorek 18 maja 2021 r. odbyła się otwarta debata online na temat ulicy Bydgoskiej, którą współorganizowaliśmy. Podczas spotkania omówiliśmy problemy, jakie pojawiły się w związku z planami przebudowy ulicy. Dyskusja dotyczyła głównie planów władz miasta, wedle których na ośmiu skrzyżowaniach ul. Bydgoskiej (od ul. Reja do ul. Chopina) miała pojawić się sygnalizacja świetlna, a także braku konsultacji społecznych na temat planowanych zmian. Spotkanie poprowadzili Ola Kasiorkiewicz-Demko oraz Damian Jasiński.

W pierwszej części spotkania swoje uwagi związane z remontem,  zwyczajami pieszych, a także genius loci Bydgoskiego Przedmieścia przedstawiły Maria Lewicka — profesorka Psychologii UMK, badająca związki człowieka z miejscem zamieszkania oraz zachowania ludzi w środowisku miejskim oraz Sara Nalaskowska — planistka transportu, pracująca w międzynarodowym przedsiębiorstwie zajmującym się projektowaniem dróg i przestrzeni publicznych. Maciej Iwaniszewski udowadniał, że przestrzeń w Toruniu jest narzędziem, a nie celem, policzył, że na 1300-metrowym odcinku ulicy Bydgoskiej zaplanowano  w sumie 81 sygnalizatorów, czyli więcej, niż na podobnym fragmencie ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Reprezentant PZR, Krzysztof Ślebioda mówił o procesach dialogowych, koniecznych do planowania przestrzeni spełniającej potrzeby i oczekiwania jej użytkowniczek i użytkowników.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji, odpowiadającego za tę inwestycję. Prezes MZK, Zbigniew Wyszogrodzki, podkreślał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, jednak do MZK docierają uwagi mieszkanek i mieszkańców. Na zlecenie inwestora przygotowano nowe koncepcje remontu ulicy. Zaprezentował je Tomasz Wiese. W nowej koncepcji zrezygnowano z sygnalizacji świetlnej na każdym skrzyżowaniu oraz zaproponowano wyniesione przejścia dla pieszych, zapewniające lepsze bezpieczeństwo pieszych. Na razie to tylko koncepcja, ale liczymy na to, że miasto faktycznie porzuciło pierwotny plan zainstalowania sygnalizacji świetlnych na ul. Bydgoskiej.

Druga część spotkania, warsztatowa, umożliwiła dyskusje w podgrupach.

Wkrótce przygotujemy raport ze spotkania, postaramy się uzyskać odpowiedzi na zadawane przez jego uczestników i uczestniczki pytania. Mamy nadzieję, że to spotkanie było dopiero początkiem uzgodnień tej inwestycji w Toruniu. Czekamy na odpowiedź Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego na pismo w sprawie  przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnych z obowiązującym w Toruniu regulaminem konsultacji.

Nagranie z pierwszej części