Dom Kultury+ — diagnozy społeczne w Tucholi i Bisztynku

Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń, również 2021 roku przeprowadzaliśmy diagnozy społeczne w ramach programu Dom Kultury+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W tym roku do współpracy w ramach Programu zaprosił nas Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi oraz Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i to właśnie na terenie działania tych instytucji, wraz z ich pracownikami poznawaliśmy i opisywaliśmy potrzeby oraz problemy związane z lokalną kulturą. Ponadto, wspólnie z mieszkańcami i liderami społecznymi zastanawialiśmy się nad nowymi działaniami kulturalnymi, które ożywiłyby i zintegrowały lokalną społeczność.

Przy współpracy ze studentami Instytutu Socjologii i Instytutu Psychologii UMK oraz pracownikami instytucji kultury przeprowadziliśmy warsztaty, wywiady i szkolenia, by jak najlepiej zdiagnozować funkcjonowanie instytucji kultury biorących udział w projekcie. Następnie badaliśmy lokalne potencjały miejsc, legend i historii oraz osób, które mogłyby wnieść wkład w odnowę działań kulturalnych i z pomocą których możliwe byłyby nowe inicjatywy kulturalne.

Po raz kolejny współpraca mieszkańców, liderów i animatorów przyniosła wiele ciekawych, świeżych pomysłów na działania kulturalne, jak chociażby warsztaty z DJ-ingu (czyli miksowania muzyki) w Tucholi, czy piknik napoleoński wraz z inscenizacją i obozowiskiem w parku pod Urzędem Miejskim w Bisztynku.

Trzymamy kciuki za naszych przyjaciół z Tucholi oraz Bisztynka i czekamy na realizację wszystkich zwycięskich inicjatyw, jednocześnie nie mogąc już się doczekać kolejnych projektów w przyszłym roku.

Celem projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami kultury a mieszkankami i mieszkańcami, rozwijanie kapitału kulturalnego oraz wzmocnienie zaangażowania instytucji kulturalnych w życie lokalnych społeczności. Projekt składa się z dwóch części: diagnozy oraz konkursu na nowe, oddolne inicjatywy, które dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury będą realizowane.