Dom Sąsiedzki Podgórze (2019)

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Kaliszu przeprowadziliśmy diagnozę społeczną potrzeb mieszkańców oraz koncepcje programową domu sąsiedzkiego w rejonie ulic Podgórze–Jabłkowskiego. Naszym zadaniem było wypracowanie wraz z mieszkańcami nazwy, zasad funkcjonowania oraz programu działania domu sąsiedzkiego. Wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz lokalnej społeczności włączyliśmy w proces diagnostyczny zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów, wspólnie zastanawiając się nad kierunkami działań oraz rolą domu sąsiedzkiego w życiu lokalnej społeczności.

Dom Sąsiedzki w Kaliszu został uruchomiony.

Na zlecenie: Urząd Miasta Kalisza.

 

Kalisz — Dom Sąsiedzki