Morzeszczyn – Dom Kultury+ (2020)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, ankieta internetowa, warsztaty.

Na zlecenie: GOK w Morzeszczynie.

 

Lato z programem „Dom Kultury+”