Okonek – Przestrzeń dla Partycypacji (2017-2018)

Wsparcie Gminy Okonek przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego oraz terenów zielonych.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Okonek