Śrem – Przestrzeń dla Partycypacji (2020-2021)

Wsparcie Gminy Śrem przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania projektu studium, uwzględniając w szczególności śródmieście leżące na zachodnim brzegu Warty.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Związek Miast Polskich.

Na zlecenie: POWER 2.19.

 

Śrem