Strefa Cukru (2012)

Diagnoza społeczna i przestrzenna dotycząca otoczenia terenu po zamkniętej cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Partycypacyjny proces wypracowania społecznej koncepcji zagospodarowania terenu.

Metody i narzędzia: badania kwestionariuszowe na reprezentatywnej grupie mieszkańców, wywiady grupowe i indywidualne, sondaż uliczny, mobilne punkty konsultacyjne, debata publiczna, warsztaty partycypacyjnego projektowania przestrzeni.

Współpraca: Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego, Piotr Smolnicki – urbanista.

Na zlecenie: Fundacja im. Stefana Batorego.

Strefa Cukru