Wołomin – Rewitalizacja (2016)

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy lokalnej, włączającej mieszkańców i liderów społecznych. Przygotowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, badania ankietowe, badania przestrzeni, wywiady indywidualne, spotkanie otwarte, warsztaty

Na zlecenie: Urząd Miasta Wołomin.

Rewitalizacja