Masz Głos 2012

W ubiegłym – 2012 roku Pracownia Zrównoważonego Rozwoju była partnerem ogólnopolskiej akcji  Masz Głos, Masz Wybór.  Była to już  X edycja  tej akcji, której celem jest  angażowanie obywateli i władz samorządowych do dialogu i współpracy. Jako Partner  akcji zadebiutowaliśmy po raz pierwszy.

W akcji MGMW  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media. Uczestnicy – we współpracy z władzami gminy lub miasta – realizowali jedno z zadań zaproponowanych przez organizatorów.

Pracownia zapewniła opiekę i wsparcie grupie 20 uczestników z różnych zakątków kraju. Ich zadaniem było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i lokalnymi urzędnikami propozycji zmian w dowolnie wybranej przestrzeni publicznej. W swoich działaniach uczestnicy wykorzystywali metodologię partycypacyjnego projektowania przestrzeni publicznych wypracowaną przez PZR w projekcie „Partycypator Toruński”.

Dzięki tegorocznej akcji prawie 20 różnorodnych przestrzeni publicznych – placów zabaw, boisk, parków zostało dostosowanych do potrzeb i oczekiwań ich użytkowników – mieszkańców.

Najlepsi i najbardziej skuteczni w angażowaniu do współpracy  mieszkańców i urzędników zostali nominowani do prestiżowej nagrody Super Samorząd. Nagrodzie patronuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Laureatów poznamy w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się 1 marca 2013 r.

Szczęśliwa piątka nominowanych – naszych podopiecznych to:

  • Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica (województwo kujawsko-pomorskie)
  • Grupa Nieformalna Plac Zabaw Generała Sowińskiego (województwo lubelskie)
  • Sołectwo Sułkowice (województwo małopolskie)
  • Grupa Odnowy Wsi Malin (województwo dolnośląskie)
  • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” (województwo śląskie)

Zapraszamy do krótkiej lektury, o tym, jak w swoich miejscowościach  partycypowali  uczestnicy zadania „Wspólna Przestrzeń”.

Wspólnie gospodarują wspólną przestrzenią w Dąbrowie Zielonej. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” i władze samorządowe Dąbrowy Zielonej zapytali mieszkańców czego im brakuje w otoczeniu. Podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że najwyższy priorytet powinny mieć tereny wokół  boiska. W czasie kolejnych otwartych spotkań, ustalono, kto będzie z niego korzystał, jak powinien wyglądać teren, jak go wyposażyć, i jakie zasady współużytkowania ustalić.

Zadbano, by w dyskusjach brali udział mieszkańcy w różnym wieku, reprezentujący odmienne potrzeby i wizje. Wypracowano konsensus. Następnie zabezpieczono środki finansowych. Mieszkańcy na inwestycję przeznaczyli część funduszu sołeckiego, również w budżecie gminy znaleziono rezerwy. Skuteczność prac nad nowym boiskiem przekonał wszystkich, jak owocna może być współpraca mieszkańców z władzami.

Masz Głos Masz Wybór

Lubelscy ojcowie zmieniają osiedle, dla dzieci i seniorów!

W lubelskiej dzielnicy Wieniawa stał zaniedbany, stary plac zabaw. Pewnego dnia grupa miejscowych ojców – od teraz znana jako Grupa Nieformalna „Plac Zabaw Generała Sowińskiego” – postanowiła coś z tym zrobić… We współpracy z władzami samorządowymi dzielnicy zorganizowali kilka spotkań, podczas których ustalili, kto poza nimi i ich dziećmi chciałby korzystać z placu zabaw. Okazało się, że na plac bardzo chętnie przychodziliby również seniorzy gdyby tylko został przystosowany do ich potrzeba. Każde kolejne spotkanie przynosiło nowe informacje i pomysły. Akcją zainteresowały się władze miasta. Już wiadomo, że w przyszłym roku magistrat sfinansuje realizację pomysłu. Jakiego? – Jeszcze nie wiadomo, w toku dyskusji zrodziły się bowiem aż trzy koncepcje przebudowy placu. Ale nie jest to problem – mieszkańcy nauczeni dialogu i współdecydowania o otaczającej ich przestrzeni, zorganizowali lokalny plebiscyt. Wkrótce w skrzynkach pocztowych znajdą karty do głosowania.

W Malinie to dzieci decydują, o tym co można a czego nie można na nowym placu zabaw

Najpierw podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy postanowili, że we wsi powstanie nowy plac zabaw. Następnie Grupa Odnowy Wsi Malin przeprowadziła ankiety wśród dorosłych mieszkańców – pytano o wizję placu. Wysłuchano też opinii dzieci. W końcu to one głównie będą tam spędzać czas! Najmłodsi mogli narysować swój wymarzony plac, a ich pomysły zostały przeanalizowane. Mieszkańcy kilkukrotnie dyskutowali, jak uwzględnić potrzeby licznych użytkowników wspólnej przestrzeni. Podczas jednego ze spotkań, dzieci zasugerowały, że obecny regulamin placu zabaw jest zbyt restrykcyjny i oderwany od rzeczywistości. Chciały stworzyć nowy. Propozycja została przyjęta i najmłodsi razem z dorosłymi znowelizowali spis zasad. Plac zabaw, na którym nie będą obowiązywały zbędne zakazy powstanie jeszcze w tym roku.

Plaża nad jeziorem dla wszystkich!

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że należy coś zmienić na plaży na jeziorem w Ostrowie. Zaniedbana i zaśmiecona, nie zachęcała do odwiedzin. A przecież można by tam robić tyle ciekawych rzeczy…! Sprawę w swoje ręce wzięli radni Młodzieżowej Rady gminy Płużnica. Najpierw bardzo posprzątali plażę, a następnie zorganizowali kilka spotkań podczas, których mieszkańcy w różnym wieku i o różnych potrzebach dyskutowali o tym, co zrobić, by miejsce stało się przyjazne dla wszystkich mieszkańców okolicy. Pomysły mieszkańców i skuteczne działania Młodzieżowe Rady zachwyciły przedstawicieli współpracującej z Płużnicą gminy Hagen z Niemiec, którzy obiecali podarować plaży nowy sprzęt sportowy. Wójt gminy doceniając działania Rady zaprosił ją do dalszej ścisłej współpracy.

Cudnie nad cudownym źródełkiem św. Kingi

Zaczęło się od wspomnień mieszkańców. Pamiętali, że okolice cudownego źródełka Św. Kingi były kiedyś pięknym miejscem odpoczynku, spacerów, pikników i spotkań. Tymczasem w 2012 roku zapomniany parczek straszył ciemnością i śmieciami. Już w przyszłym roku zostanie całkowicie przebudowany dokładnie tak jak zażyczyli sobie tego mieszkańcy wsi. Podczas kilku spotkań starsi mieszkańcy opowiadali młodszym, jak pięknie było kiedyś i wspólnie planowali, że niedługo znów tak będzie. Szkic koncepcji wypracowanej przez mieszkańców został rozrysowany przez jednego ochotnika architekta. Okolice źródełka zostały wspólnymi siłami posprzątane. Dzięki współpracy z władzami porządki ułatwiła nawet wypożyczona koparka! Mieszkańcy we współpracy z władzami samorządowymi przygotowali plan przebudowy i odłożyli na nią środki z budżetu gminy.  Już w 2013 roku ruszy przebudowa i mieszkańcy będą mogli na nowo cieszyć się urokliwym źródełkiem Św. Kingi!

Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 marca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

Więcej informacji o akcji i innych nominowanych  uczestnikach  na stronie http://www.maszglos.pl/