Międzynarodowa Szkoła Letnia – Młodzież na rzecz budowania zrównoważonych społeczności – zaproszenie i informacje

International Summers School – Youth for Building Sustainable Communities.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z czterema organizacjami z krajów wyszehradzkich i Gruzji zaprasza na szkołę letnią pod hasłem: Młodzież na rzecz budowania zrównoważonych społeczności.

Data szkoły letniej: 19-22 sierpnia. Miejsce: Kutaisi, Gruzja. Termin zgłoszeń: do 2 lipca 2023 r.

Szkoła letnia jest częścią projektu „Wymiana doświadczeń między młodzieżą z krajów V4 i Gruzji na rzecz budowania zrównoważonych społeczności”, wspieranego przez Fundusz Wyszehradzki. Projekt ma na celu wyposażenie młodzieży w umiejętności, wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu wspierania zrównoważonego rozwoju w społecznościach.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

W ramach szkoły letniej uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konkursie tematycznym. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony płatnym stypendium w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Program szkoły letniej
Program szkoły letniej obejmuje pięć kluczowych tematów:
1. Wprowadzenie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).
2. Lokalizowanie celów zrównoważonego rozwoju: wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
3. Dobre praktyki rozwoju zrównoważonych społeczności z krajów V4 i Gruzji.
4. Uczestnictwo na rzecz innowacji: angażowanie młodzieży w zrównoważony rozwój.
5. Zrównoważony rozwój poprzez wymianę doświadczeń i edukację: promowanie zrównoważonych praktyk.
Szkoła prowadzona będzie przede wszystkim w warsztatowych formach pracy.

Kto może się zgłosić?
• młodzież w wieku od 18 do 29 lat z Gruzji, Czech, Węgier, Polski i Słowacji,
• osoby zainteresowane kwestiami zrównoważonego rozwoju,
• młodzież biegle posługująca się językiem angielskim (poziom minimum B2).

Zachęcamy młodych ludzi z różnych środowisk, niezależnie od ich akademickiego lub zawodowego obszaru, do ubiegania się o udział w szkole letniej. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym profesjonalistą, aktywistą czy twórcą zmian, jeśli pasjonujesz się zrównoważonym rozwojem i budowaniem społeczności lokalnych, zapraszamy do złożenia aplikacji.

Koszty udziału w szkole letniej
Udział w szkole letniej jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z podróżami międzynarodowymi i krajowymi, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas trwania szkoły letniej będą w pełni finansowane z projektu.

Jak się zgłosić?
Jeśli jesteś zainteresowany_a wzięciem udziału w szkole letniej prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona), w którym opiszesz swoje zainteresowanie tematem oraz możliwość dalszego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. CV i list motywacyjny prześlij w języku angielskim na adres e-mail: fundacja@pzr.org.pl w tytule wiadomości wpisz: application for summer school.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lipca 2023 r. o godz. 18:00.

Procedura wyboru
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu zgłoszeń.
W razie potrzeby mogą zostać zorganizowane rozmowy kwalifikacyjne online.

Termin zgłoszeń: do 2 lipca 2023 r.

Data szkoły letniej: 19-22 sierpnia. Miejsce: Kutaisi, Gruzja.