Podsumowanie warsztatów osiedlowych na Chełmińskim Przedmieściu, w ramach projektu “Tu mieszkam tu działam “

W maju pracowaliśmy z osobami mieszkającymi w Okręgu Chełmińskie Przedmieście, nad pomysłami na budowanie lokalnego zaangażowania i wspólne – mieszkańców i podmiotów społecznych – inicjatywy dla tego okręgu.

Jak powiedziała Justyna Kardasz, ze Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam i zarazem Rady Okręgu Chełmińskie: Pomysłów starczy nam na lata działań!.
Można się z nimi zapoznać w przygotowanym przez nas podsumowaniu warsztatów. Zachęcamy do ich rozwijania i wdrażania w budżecie obywatelskim, przez inicjatywę lokalną, we współpracy z organizacjami czy oddolnie, z sąsiadami i sąsiadkami!

Podsumowanie warsztatów osiedlowych

 

Poza skrzynką pomysłów na działania w Okręgu Chełmińskie dowiedzieliśmy się też, że aby skutecznie angażować mieszkańców trzeba:

  • docierać z informacją jak najbliżej mieszkańców_ek,
  • budować świadomość zamieszkiwania Okręgu Chełmińskie, na przykład poprzez tablice informacyjne na osiedlach pokazujące granice okręgu,
  • pokazywać mieszkańcom i mieszkankom możliwości działania i współpracy z różnymi podmiotami działającymi w Okręgu Chełmińskie.

Warsztaty realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam i Radą Okręgu Chełmińskie Przedmieście.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu “Wiem gdzie mieszkam, wiem, gdzie działam” finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.