Raport diagnozy barier i potrzeb w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

Zakończyliśmy etap diagnozy, którą przeprowadziliśmy w ramach projektu „Baj bez barier”, aby poznać potrzeby i bariery w uczestnictwie w ofercie Teatru Baj Pomorski w Toruniu osób ze specjalnymi potrzebami, szczególnie: osób niewidomych i niedowidzących, w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością ruchową.

Opracowany przez nas raport dostępny jest teraz materiałem wyjściowym do pracy Zespołu ds. Dostępności, który będzie spotykał się raz w miesiącu do końca czerwca 2023 aby wspólnie opracowywać rozwiązania dostępnościowe i inicjować ich wdrożenie.

Pobierz raport

Podczas kilkunastu wywiadów indywidualnych i grupowych dowiedzieliśmy się, że na dostępność instytucji składa się dużo więcej obszarów niż tylko infrastruktura i przestrzeń fizyczna. To również a może przede wszystkim standard obsługi widza, rozwiązania programowe dotyczące oferty oraz dostosowane kanały promocji.

W każdym z obszarów znaleźliśmy najbardziej palące wyzwania. Dowiedzieliśmy się, że oprócz barier architektonicznych osoby ze specjalnymi potrzebami mierzą się z barierami mentalnymi, najczęściej lękiem, który prowadzi do izolacji. To z kolei powoduje niewielką ilość okazji do integracji i poznania specjalnych potrzeb, nauczenia się jak empatycznie obcować z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego tak często dochodzi do niewłaściwych zachowań, które pogłębiają lęk i poczucie wyobcowania. Właśnie ten schemat chcemy przełamać powołując Zespół ds. Dostępności, aby stworzyć przestrzeń do wzajemnego poznania się i oswojenia swojej inności.

Zespół ds. Dostępności rozpoczął swoją pracę w listopadzie. Za nami już trzy spotkania i 12 godzin kreatywnej pracy, wzajemnego poznawania siebie, swoich potrzeb i twórczego podejścia do barier.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy Baja Pomorskiego, na czele z dyrektorem Zbigniewem Lisowskim oraz przedstawiciele Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami.

Na dotychczasowych spotkaniach rozmawialiśmy o dostępności oferty: o tematyce spektakli, organizacji ich przebiegu, towarzyszących bodźcach zmysłowych i różnorodności wydarzeń teatralnych oraz o tym jak powinna wyglądać dostępna promocja Teatru, jak zaprojektować dostępne materiały drukowane i kanały internetowe.

Projektowaliśmy rozwiązania dla najbardziej palących problemów i planowaliśmy najważniejsze kroki do ich wdrożenia.

Konsultowaliśmy również formułę integracyjnych warsztatów teatralnych, które już od stycznia Teatr Baj Pomorski będzie realizował w ramach projektu Baj bez Barier.

Jesteśmy pełni podziwu dla zaangażowania i otwartości wszystkich uczestników warsztatów. To jest naprawdę dobry Zespół, a Teatr Baj Pomorski jest na najlepszej drodze, aby stać się w pełni dostępną instytucją kultury.

Już wkrótce opublikujemy wyniki naszej dotychczasowej pracy, a tymczasem publikujemy fotorelację.