Spotkanie otwierające projekt Bydgoski Włącznik Antysmogowy

16 grudnia odbyło się zdalne spotkanie otwierające projekt projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”.

Jego celem było przedstawienie głównych założeń i elementów projektu. Projekt realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie Miasta Bydgoszczy i Bydgoskiego Alarmu Smogowego.

W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Ślebioda, Joanna Suchomska i Kamila Gawrońska-Dickson, koordynatorka projektu, oraz Aleksandra Kowalska z UM Bydgoszczy, Piotr Dziamski ze Stowarzyszenia „Otwarta Sieć Rzeczy”, Piotr Wardowski ze „Stop Smog Miedzyń” i Alina Rybka z Bydgoskiego Alarmu Smogowego. Uczestnicy i uczestniczki przedstawili cele poszczególnych zadań Projektu. Omówiono zadania związane z rozwojem sieci niskokosztowych czujników jakości powietrza. Alina Rybka i Piotr Wardowski podzielili się swoimi doświadczeniami w działaniach na rzecz walki ze smogiem w Bydgoszczy.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem uczestników do włączenia się w działania projektu, w tym wstąpienie do Osiedlowych Grup Antysmogowych.

 

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Obejrzyj nagranie ze spotkania


Bydgoski Włącznik Antysmogowy to projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny”, finansowanego z Funduszy EOG i realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.