Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Toruniu, ul. Podgórna 50/3 (adres korespondencyjny: ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Regulamin zawierania umów przez Fundację PZR, zaprasza do złożenia oferty na:
Zaprojektowanie, wykonanie i transport do biura Fundacji namiotu typu gwiazda
Oferta związana jest z realizacją projektu pn. „Przepis na ulicę” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Oferty należy złożyć na adres email: fundacja@pzr.org.pl lub listownie w biurze fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpłynięcia oferty do biura projektu lub na serwer pocztowy)

Ogłoszenie i formularz oferty znajdują się w załącznikach.

Załącznik 1: formularz oferty
Załącznik 2: namiot gwiazda

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Suchomska
tel. 721 308 790
e-mail: j.suchomska@pzr.org.pl