Porto Alegre — więcej niż głosowanie

21 stycznia we Wrocławiu odbyła się konferencja „Gra o Budżet. Jak zaangażować mieszkańców do współdecydowania o swoim mieście?”. Podsumowanie projektu „Gra o Budżet”, promującego aktywny udział mieszkańców w podziale środków z budżetu partycypacyjnego, stało się okazją do dyskusji na temat roli i różnych sposobów funkcjonowania budżetu obywatelskiego w polskich miastach i gminach. Podczas konferencji po raz pierwszy zaprezentowaliśmy system zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre.

Stworzony przez nas i olsztyńską agencję Implyweb system zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre ma pomóc w aktywizacji mieszkańców, jak najlepszym podziale środków pochodzących z budżetu obywatelskiego oraz w zarządzaniu tym procesem przez pracownikom urzędów. Za pomocą naszego systemu mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski, a dzięki temu, że wszystkie projekty są widoczne, mogą je weryfikować, ulepszać, kontaktować z innymi wnioskodawcami.

Zobacz wersję demonstracyjną systemu: www.budzet-obywatelski.org

System ułatwia i przyspiesza pracę urzędników, usprawnia komunikację z projektodawcami, weryfikację projektów. Jest elastyczny, łatwo go dostosować do zmieniających się warunków, przepisów czy też nowego regulaminu budżetu. Każde miasto i gmina mogą dopasować system do swoich potrzeb, liczby mieszkańców, podpiąć pod istniejącą stronę internetową czy dodać wybrane zdjęcie lub grafikę. System zbiera i przechowuje dane.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną na wrocławską konferencję i kontaktu:

 

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl