Porto Alegre w Dąbrowie Górniczej

3 i 4 marca 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Na spotkanie przyjechało ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miejskich z miast członkowskich Związku — delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego ZMP i obserwatorów. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu i rządu.

W ramach zjazdu zorganizowano Kawiarenkę Obywatelską, w której, prócz nas, wzięły udział Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Rozwiązań Systemowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Głównym tematem rozmów w kawiarence były sposoby na aktywizację mieszkańców. My prezentowaliśmy publikację podsumowującą projekt „Przepis na Ulicę”, rozmawialiśmy o rewitalizacji, a przede wszystkim prezentowaliśmy Porto Alegre — system do zarządzania budżetem obywatelskim. Jest to informatyczna platforma, która powstała na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń oraz dobrych praktykach polskich miast.

Więcej na jej temat można przeczytać w naszym poprzednim artykule „Porto Alegre — więcej niż głosowanie” oraz pod poniższymi adresami:

 

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Porto Alegre — więcej niż głosowanie

21 stycznia we Wrocławiu odbyła się konferencja „Gra o Budżet. Jak zaangażować mieszkańców do współdecydowania o swoim mieście?”. Podsumowanie projektu „Gra o Budżet”, promującego aktywny udział mieszkańców w podziale środków z budżetu partycypacyjnego, stało się okazją do dyskusji na temat roli i różnych sposobów funkcjonowania budżetu obywatelskiego w polskich miastach i gminach. Podczas konferencji po raz pierwszy zaprezentowaliśmy system zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre.

Stworzony przez nas i olsztyńską agencję Implyweb system zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre ma pomóc w aktywizacji mieszkańców, jak najlepszym podziale środków pochodzących z budżetu obywatelskiego oraz w zarządzaniu tym procesem przez pracownikom urzędów. Za pomocą naszego systemu mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski, a dzięki temu, że wszystkie projekty są widoczne, mogą je weryfikować, ulepszać, kontaktować z innymi wnioskodawcami.

Zobacz wersję demonstracyjną systemu: www.budzet-obywatelski.org

System ułatwia i przyspiesza pracę urzędników, usprawnia komunikację z projektodawcami, weryfikację projektów. Jest elastyczny, łatwo go dostosować do zmieniających się warunków, przepisów czy też nowego regulaminu budżetu. Każde miasto i gmina mogą dopasować system do swoich potrzeb, liczby mieszkańców, podpiąć pod istniejącą stronę internetową czy dodać wybrane zdjęcie lub grafikę. System zbiera i przechowuje dane.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną na wrocławską konferencję i kontaktu:

 

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Mieszkańcy – zdecydujemy, jak wydać nasze pieniądze


Rozpoczął się kolejny etap wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Toruniu. Po raz pierwszy w historii naszego miasta mieszkańcy mogą zdecydować, na co zostaną wydane środki z miejskiej kasy. Zdanie mieszkańców Torunia jest wiążące dla władz miasta, co gwarantuje realizację zwycięskich projektów.

W listopadzie i grudniu mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły inwestycji, działań kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych, których ich zdaniem brakuje w Toruniu. Projekty mogły dotyczyć mieszkańców danego okręgu lub mieć charakter ogólnomiejski. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy okręgu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia.

Wśród zgłoszonych pomysłów znalazło się wiele propozycji dotyczących miejsc rekreacyjno-sportowych, np. place zabaw, zewnętrzne siłownie czy ścieżki zdrowia. Nie brakuje również projektów infrastrukturalnych – remontów ulic, naprawy chodników, budowy parkingów. PZR także zaproponował kilka projektów, już niedługo zaczniemy je aktywnie promować.

Lista propozycji, które biorą udział w głosowaniu.

Zachęcamy do współdecydowania, o tym na co zostaną wydane pieniądze nas wszystkich.Poniżej zestawienie kilku przydatnych informacji.

OD KIEDY GŁOSUJEMY?
Głosowanie trwa od soboty 25 stycznia 2014 do 3 lutego br.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia, który ukończył 16 lat, w tym studenci dzienni, osoby pracujące czy prowadzące działalność gospodarczą. UWAGA: meldunek nie jest wymagany!

ILE POMYSŁÓW MOŻEMY WYBRAĆ?
Każdy z nas może wybrać 3 projekty z listy lokalnej/okręgowej oraz 3 z listy ogólnomiejskiej.

GDZIE GŁOSUJEMY?
Głosować można przez Internet na stronie www.budzet.torun.pl oraz za pomocą papierowych kart do głosowania dostępnych w punktach informacyjnych UM Toruń oraz w mobilnych punktach do głosowania.

TUTAJ znajduje się lista i dostępność miejsc do głosowania. Zwycięskie projekty poznamy 14 lutego br.

Translate »