Innowacyjny Mikser w Toruniu

W dniu 4 listopada 2016 roku, w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238)​ odbędzie się Innowacyjny Mikser​. Spotkanie​ poświęcone ​będzie​ innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (m.in. opieka i wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych).

 

​Kogo zapraszamy?

 • ​​osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z t​ą sferą​ (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.)​,
 • ​osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych.

Intencją przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

 

W trakcie spotkania:

 • przybliżymy temat innowacji społecznych​,
 • ​porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
 • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
 • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
 • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie minisesji projektowej.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek, 4 listopada 2016 roku,​​ w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238).

 

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza do dnia 1 listopada 2016 roku włącznie. Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 2 listopada.

Zgłoś się na spotkanie

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka z PZR
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. „Innowacyjny Mikser” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 roku w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary.

Brok

Za nami już spotkanie otwierające w Broku, gdzie zaczynamy pracę nad rozwiązaniami dla tego miasta. Na spotkanie przyszło około 50 mieszkanek i mieszkańców Broku. Rozmowa na temat walorów i kłopotów miasta była długa i gorąca, pełna konstruktywnych uwag i wniosków. W przyszłym tygodniu pracę rozpocznie grupa robocza.

Wołomin

W sobotę, 17 września, w czasie Eko Pikniku w Wołominie będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji centrum tego miasta. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli wypełnić sondaże i zapisać się do Grupy Roboczej. Z przeprowadzonej przez nas ankiety miasta wynika, że w mieście jest zbyt mało zieleni. Dlatego w parku na Skwerze im. B. Wodiczki posadzimy Drzewo Życzeń, a każdy będzie mógł wskazać miejsca, gdzie powinny pojawić się kolejne drzewa, krzewy czy też kwiaty. Chcemy zapytać także o problemy seniorek, seniorów i młodzieży, a także zebrać uwagi dotyczące przestrzeni publicznej. 21 września w Sali OSP (ul. Żelazna 10) odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Wołomina, gdzie zaprezentujemy wyniki diagnozy, przeprowadzimy nabór do grup roboczych, a — przede wszystkim — będziemy rozmawiać na temat problemów i potencjału Wołomina.

Lębork

W Lęborku za obszar zdegradowany uznano północną część miasta, dlatego właśnie tam, niedaleko skrzyżowania ulicy Stryjewskiego i Malczewskiego, odbędzie się nasze Spotkanie pod namiotem. Zapraszamy w niedzielę, 25 września, o 12. Przy kawie i ciastkach chcemy porozmawiać na temat możliwościach naprawy tej części miasta. Zapewniamy zajęcia dla dzieci, wygodne miejsca do siedzenia i ciekawe tematy do dyskusji.

Bądźcie z nami. Tylko przy Waszym udziale możemy zmienić Wasze Miasta.

 

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku.

Więcej informacji jest dostępnych w serwisie projektu: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/

Najważniejsze odsyłacze

 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja gmina może zgłosić się projektu, wypełnij formularz kwalifikacyjny „Czy mogę się zgłosić?”
 • Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądać będzie nasza współpraca? Zajrzyj na podstronę „Do czego się zgłaszam”
 • Jeśli potrzebujesz przejrzeć lub pobrać dokumenty, skorzystaj z zakładki „Dokumenty”
 • Jeśli jesteś gotowy/gotowa, by zgłosić gminę do udziału w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, przejdź do zakładki „Formularz zgłoszeniowy”

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Przestrzeń dla partycypacji” – zapraszamy do wspólnego planowania przestrzeni

1 września 2016 r. rozpoczynamy nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do niego gminy, które chciałyby otrzymać wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Zachęcamy do udziału w spotkaniach

 • 6 września 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00–16.00 w Katowicach, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a
 • 8 września 2016 r. (czwartek) w godz. 10.00–16.00 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25

Zgłoś się na spotkanie

 

Trudny proces powstawania dokumentów planistycznych

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe — mówi o tym Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem często okazują się procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy, uzgodniony i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Mieszkańcy spotykają się z urbanistami i urzędnikami i zaczyna się swoista gra: stronie samorządowej zależy na tym, żeby nie powtarzać procedury, która przekreśli sens podjętych do tej pory prac, a mieszkańcy z kolei — zaskoczeni ustaleniami — zaczynają coraz bardziej nerwowo dopytywać o to, kto i dlaczego tak je sformułował — mówi Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, architekt, który pracuje metodami warsztatowymi w planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycznym i rewitalizacji.

 

Partycypacja w planowaniu przestrzeni

Biorąc udział w projekcie, gminy będą mogły — przy wsparciu merytorycznym ekspertów oraz dzięki przyznanym grantom — przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, to znaczy już od momentu tworzenia założeń do jego projektu — mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dzięki temu mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym, co minimalizuje ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.

Nabór do projektu i spotkania informacyjno-szkoleniowe już we wrześniu

Pierwszy nabór gmin do projektu trwać będzie od 1 do 30 września 2016 r. Gminy zainteresowane udziałem, prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego:

Zgłoś zainteresowanie projektem

 

Podczas organizowanych w Warszawie i Katowicach spotkań informacyjno-szkoleniowych wyjaśnimy procedury, zasady udziału, a także przeprowadzimy krótkie szkolenie związane ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym. Spotkania organizują i prowadzą ekspertki i eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji społecznych w gminach oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Na spotkania można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 sierpnia 2016 r.:

Zgłoś się na spotkanie

 

Informacji na temat projektu udzielają

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Joanna Suchomska
  tel. 721 308 790
  e-mail j.suchomska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl
  Maria Perchuć-Żółtowska
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mperchuc@stocznia.org.pl
  Maria Nowak
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mnowak@stocznia.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Partnerami spotkań są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademickiej oraz Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości ZZO w Starych Lipinach

Mieszkańcy Gminy Wołomin mieli obawy i wątpliwości związane z przyszłością składowiska i rozbudowywanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Starych Lipinach. W związku z tym Burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan, w kwietniu tego roku zaprosiła mieszkańców gminy do konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzili Piotr Wielgus i Paweł Kołacz. Użyli sprawdzonej przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju metody Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).

Proces zainaugurowało otwarte dla wszystkich spotkanie, po którym przystąpiono do kilkutygodniowej diagnozy. Następnie rozpoczęła się najważniejsza część procesu, czyli spotkania LKD.

Powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów od początku budziło sprzeciw części mieszkańców, decyzję o przystąpieniu do inwestycji podjęto bez należycie przeprowadzonych konsultacji. Mieszkańcy obawiali się uciążliwości takiego sąsiedztwa, utraty wartości nieruchomości, pogorszenia stanu zdrowia. Mieszkańcy sugerowali, że składowisko można by przekształcić np. w stok narciarski lub inne miejsce, służące aktywnemu spędzaniu czasu. Zwolennicy ukończenia budowy zakładu zwracali uwagę między innymi na już poniesione koszty, na likwidację miejsc pracy, potencjalne zyski dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (MZO) i gminy z działalności Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zadaniem LKD było wzięcie pod uwagę argumentów obu stron i wypracowanie rekomendacji dotyczących tego, jaka powinna być przyszłość Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Według członków komitetu, gmina powinna przede wszystkim stworzyć wieloletnią strategię zarządzania odpadami, rada miejska oraz burmistrz powinni zapewnić dalsze funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz dotychczasowy poziom zatrudnienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach nadal powinien funkcjonować, jednak uczestnicy LKD (z wyjątkiem pracowników MZO) nie zgodzili się na uruchomienie nowej kwatery składowiska. LKD wniósł o wycofanie wniosku o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów.

Kompromis ten nie spotkał się ze zrozumieniem wszystkich mieszkańców: właściciele sąsiadujących z ZZO działek przekonywali, że jakakolwiek działalność związana z gospodarką odpadami wpływa negatywnie na ceny gruntów. Część interesariuszy obawia się rozbudowania ZZO w przyszłości, po ewentualnej zmianie władz MZO. Jednak większość mieszkańców wyraziła swoje zadowolenie z rekomendacji i liczą na ich wdrożenie przez władze Wołomina.

 

Przeprowadzony w Wołominie proces partycypacyjny opierał się na partnerstwie i szacunku władz Gminy Wołomin do obywateli. Końcowe rekomendacje zostały wypracowane na podstawie badań, analizy różnych możliwość, pozyskanej w trakcie procesu wiedzy członków LKD, dialogu pomiędzy interesariuszami. Zaproponowane rozwiązania, pomimo dużej polaryzacji stron, zapobiegają eskalacji konfliktu mieszkańców i pracowników MZO, jednocześnie nadając właściwy kierunek rozwoju gospodarki odpadami w gminie, a MZO — perspektywy rozwoju.

Dobre zarządzanie (good governance) to podejmowanie decyzji oraz działań charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Zarządzanie poprzez włączanie interesariuszy w procesy decyzyjne to koncepcja zarządzania, która daje najlepsze efekty w zakresie polepszenia jakości życia i rozwoju społecznego.

Przeprowadzone w Wołominie proces konsultacyjny i badanie opinii mieszkańców wskazują, że mieszkańcy chcą angażować się w takie konsultacje i chcą, aby gmina była zarządzana z ich aktywnym udziałem. Dotychczasowy model zarządzania (brak konsultacji społecznych, pomijanie opinii mieszkańców) doprowadziły do konfliktu społecznego i sporu prawnego w sprawie inwestycji w Starych Lipinach. Pomimo dotychczasowych doświadczeń i braku zaufania do władz, mieszkańcy Wołomina i Starych Lipin wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem w pracy nad kompromisem, z nadzieją na zakończenie dzielącego mieszkańców konfliktu.

Zobacz więcej

PZR rewitalizuje

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym. Tym właśnie będziemy zajmować się w najbliższych miesiącach we Włocławku, Wołominie i Broku.

Na czym polegać będzie nasza praca?

Najpierw przeprowadzimy szczegółową diagnozę miasta. Sprawdzimy na przykład, ile osób w gminie korzysta z pomocy społecznej, ile osób jest bezrobotnych, jaka jest skala przestępczości, poziom wykształcenia mieszkańców, jakie przedsiębiorstwa działają na terenie gminy, ocenimy także jakość przestrzeni publicznej, dostęp mieszkańców do terenów zieleni.

Na podstawie analizy zebranych danych zostanie wyznaczony obszar zdegradowany, a potem obszar rewitalizacji. Warto pamiętać, że nie może być on „większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy” (Ustawa o rewitalizacji, art. 10 ust. 2).

Następnie przeprowadzimy pogłębione badania obszaru rewitalizacji, wykorzystując wywiady indywidualne, sondaże i ankiety, aby lepiej zdiagnozować problemy obszaru, który ma zostać poddany rewitalizacji.

Wreszcie, podczas warsztatów, spotkań, debat, wypracujemy Gminny Program Rewitalizacji. Do powstania dokumentu niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy i interesariuszek: mieszkańców, mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, lokalnych aktywistek i aktywistów, radnych gmin i osiedli oraz urzędników i urzędniczek, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie GPR-u, za faktyczne przywrócenie do życia zdegradowanych obecnie obszarów, za zmianę naszych miast.

Polecane dokumenty

Przestrzeń dla partycypacji. Konsultacje dokumentów planistycznych

Wkrótce rozpoczynamy projekt „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do współpracy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które zamierzają zmienić lub opracować nowe plany zagospodarowania przestrzeni, uzgodnione, skonsultowane z jej użytkownikami, mieszkankami i mieszkańcami gminy.

W ramach projektu udzielimy wsparcia w przygotowaniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych podczas:

 • tworzenia założeń do ich projektów przy aktywnym udziale mieszkańców,
 • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

 1. wspólne zaplanujemy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobierzemy i udostępnimy narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne),
 2. przyznamy grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 000 zł*,
 3. zapewnimy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów/ekspertek z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
 4. zaprosimy na spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje.

* Grant może być przeznaczony jedynie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, a nie na fizyczne przygotowanie tych dokumentów przez projektanta.

Do udziału zapraszamy gminy, które:

 • posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmiany) lub podejmą zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • wydelegują osobę odpowiedzialną za proces konsultacji,
 • nie ubiegają się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IŻ.00-00-004/15.

 

Pierwszy nabór ruszy na przełomie sierpnia i września 2016 roku. Zachęcamy do informowania nas o zainteresowaniu współpracą w ramach projektu poprzez wypełnienie krótkiej ankiety:

Wypełnij ankietę

Uwaga! Wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia do projektu, a jedynie wyrażenie zgody na przesyłanie informacji z nim związanych, między innymi na temat otwartych spotkań informacyjnych.

 

Informacji na temat projektu udziela

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Śniadanie na Trawie: podsumowanie

Tysiące mieszkanek i mieszkańców Torunia, turystów, turystek, dzieci i psów na 1500 m2 naturalnej trawy. 10 firm, 8 organizacji pozarządowych, 2 szkoły, 2 jednostki samorządowe, 18 producentów i producentek naturalnej żywności i rękodzieła, 2 grupy capoeiry, 1 szkoła tańca, 1 grupa cyrkowa, 1 muzeum, 1 wydawnictwo, 1 rower z kawą, Lasy Państwowe, Parki Krajobrazowe, 25 muzyków i 290 niecierpków. Tak w skrócie wyglądało dziewiąte Śniadanie na Trawie.

4 czerwca 2016 roku, sobotni wieczór. Toruń się bawi. Ogródki przed restauracjami pełne gości. O tej porze Rynek Nowomiejski byłby już zielony. Na Staromiejskim nawet nie zaczynamy. Ciężarówki z trawą nie mogą tu wjechać, zaplanowaliśmy transportowanie trawy koparko-ładowarką z ulicy Chełmińskiej. O godzinie 23 podjeżdżają dwie ciężarówki wyładowane paletami. Budzą zainteresowanie, a nawet pewną niechęć: ulica tętni życiem, tłum zmierza w kierunku Rynku, przed jednym z klubów stoi grupa dziewcząt, obchodzących wieczór panieński koleżanki, co chwilę ktoś kupuje zapiekankę w pobliskim barze, jeżdżą rowerzyści, a my tu ciężarówkami zastawiamy ulicę…

Kiedy zaczęliśmy wozić trawę na Rynek, niechęć zmienia się w zaciekawienie. Ludzie dopytują, co to za trawa, dziewczyny chcą się przejechać koparką, robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Na sukcesywnie powiększającej się zielonej plamie na Rynku zaczynają pojawiać się pierwsi goście. Ostatnie rolki trawy zostają rozłożone około 5 rano. O 6 wjeżdżają pierwsze samochody naszych partnerów.

Tegoroczne Śniadanie na Trawie organizowaliśmy po raz kolejny z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z CPP Toruń Pacific (Płatki są z nami od początku!). Tradycyjnie wsparł nas EDF i APRO. Bednarscy zaprezentowali najnowsze hybrydowe Toyoty. Na nasze Śniadanie powróciło Starostwo Powiatowe. Po raz pierwszy na udział zdecydował się Ekoinstal, oferujący panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Od kiedy dowiedzieliśmy się, że w Bydgoszczy powstanie sklep IKEA wiedzieliśmy, że to idealny partner Śniadania: Ikea przywiozła na trawnik kilkanaście leżaków, foteli, częstowała „zrównoważoną” lemoniadą i kanapkami, organizowała konkursy, wysiewanie sałaty… Za pomocą specjalnego roweru można było sprawdzić, ile energii potrzebuje zwykła żarówka, a ile LED. Ekipa Leroy Merlin znowu udowodniła, że są nie tylko ekspertem w sadzeniu roślin, ale także w prowadzeniu warsztatów z dziećmi. 290 niecierpków i innych roślin zostało posadzonych profesjonalnie, bez przepychania, a dzieci — z roślinami w doniczkach — instruowały później rodziców, że „niecierpek nie cierpi, jak jest za dużo światła i nie cierpi być suchy”. Na stanowisku Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych dzieci i dorośli, którzy zwyciężyli sadzonki drzew, także otrzymywali konkretne wskazówki, jakie warunki należy zapewnić drzewom, aby szybko rosły.

Na stanowiskach Parków Krajobrazowych, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego można było otrzymać ulotki, książki, balony i inne „fanty”, WSB i Technikum Menadżerskie zapraszały do udziału w konkursach, animacjach, odpoczynku w strefie „Chill”. Piotr Majewski, który — jak co roku — prowadził imprezę, rozmawiał z wykładowcami WSB, dr. Zdzisławem Preisnerem i Izabelą Lewandowską na temat podróży i zakładaniu biznesu. Zrównoważone miasta to mniej samochodów, dobra komunikacja miejska, ale także możliwość bezpiecznego poruszania się na rowerach czy rolkach. Te alternatywne „środki transportu” można było zobaczyć, przymierzyć, wypróbować, umówić się na jazdę próbną czy też naukę jazdy w namiocie Dzięgiel Sport. Łąka, czy też trawnik, to idealne miejsce na gry planszowe czy karciane. Grajfer je wypożyczał, tłumaczył zasady, pomagał rozgrywać pierwsze partie. Wydawnictwo TAKO prowadziło zajęcia związane z książką „Morze” oraz Książkami Jutra („Co to właściwie jest demokracja”, „Oto jest dyktatura”). Można je było na miejscu zobaczyć (a warto! ) i kupić. W czasie Śniadanie na Trawie odbył się też finał akcji Kilometry Dobra: Fundacja Kot zbierała złotówki na wsparcie kocich szpitali. W terenowym oddziale Muzeum Toruńskiego Piernika pieczono pierniki, z Fundacją Zdrowego Życia wytwarzano zdrowe słodycze. Jak zawsze wsparł nas Manekin. Nikt na Śniadaniu nie powinien być głodny!

Obejrzyj wideorelację

 

Śniadanie na Trawie to wydarzenie, na którym spotykają się wszystkie trzy sektory: administracja, biznes oraz organizacje pozarządowe. Pierwszy raz przyjechała do nas reprezentacja Greenpeace, która przygotowała zajęcia związane przede wszystkim z programem „Adoptuj pszczołę”, ale nie obyło się bez pytań o Puszczę Białowieską i … możliwość utworzenia toruńskiego oddziału organizacji. Aktywistki Amnesty International działają w Toruniu od lat i to bardzo prężnie, co udowodniły podczas pikniku. Jak to się stało, żei AI nie pojawiło się do tej pory na Śniadaniu? Polska Akcja Humanitarna jest z nami od lat. W przystępny sposób, za pomocą gier czy wielkoformatowych puzzli, tłumaczy najbardziej skomplikowane kwestie, jak choćby wpływ zmian klimatycznych, degradacji środowiska na przesiedlenia czy migracje. Kwestiami uchodźców zajmuje się też nowa Fundacja Emic, z którą mieliśmy przyjemność realizować projekt „Wielogłos”, badający systemy integracji cudzoziemców z lokalnymi społecznościami.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska na całym świecie odbywał się pod hasłem „Go Wild for Life”. Do tego hasła nawiązywały warsztaty prowadzone przez Konkubinat Ceramiczny Rękoczyn i Domkultury_Bydgoskie oraz Stowarzyszenia Twórczego CECH. Powstały ceramiczne liście i kwiaty oraz wielkoformatowy, wielokolorowy drewniany napis „I <3 Wild”.

Śniadanie na Trawie to miejsce spotkań starych znajomych, przyjaciół, ale także możliwość poznania osób z różnych środowisk, sektorów, okazja do nawiązania kontaktów. FaniMani namawia do „dobrych zakupów”, za pomocą których klienci i klientki wspierają wybrane fundacje czy stowarzyszenia. W czasie Śniadania ekipa FaniMani tłumaczyła, w jaki sposób, bez dodatkowych kosztów, wspierać wybrane organizacje, ale też miała okazję, żeby poznać fundacje i stowarzyszenia, na rzecz których działają.

Śniadaniu zawsze towarzyszą koncerty. Tradycyjnie zaczynamy smyczkami — w tym roku po raz kolejny z Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego. Potem zagrali bydgoscy Illegal Boys, dosłownie porywając tłum do tańca oraz toruński MGM. Na zakończenie odbył się koncert piosenek Czesława Niemena, Marka Grechuty i Andrzeja Zauchy. Piosenki mistrzów wykonali laureatki i laureaci telewizyjnych programów „talent show”, artystki i artyści związani z naszym regionem: Sławek Uniatowski, Agnieszka Twardowska, Tobiasz Staniszewski, Paweł Wolsztyński i Kamil Czeszel oraz Kasia Kowalska.

Śniadanie na Trawie to także joga (od samego rana z Weroniką Kokot-Cołbecką oraz spektakularne elementy acro-jogi Studia Yo), cyrkowe sztuczki z Cyrkową, bańki z Klaunem Koko, taniec dziewczynami ze Studia Tańca Defense i capoeirą z Capoeira Angola Toruń oraz Zimba Warszawa.

Dziękujemy Wam wszystkim, że z nami byliście!

Kongres Ruchów Miejskich, czyli koniec partyzantki, tworzymy sprawną, demokratyczną instytucję

4 czerwca 2016, po pięciu latach oddolnej i wolnej od formalnych rygorów aktywności w ogólnopolskiej sieci Kongres Ruchów Miejskich, aktywiści i aktywistki powołali do życia Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (czyli federację).

Pięć lat aktywnej działalności wielu inicjatyw i organizacji, zajmujących się poprawą jakości życia mieszkanek i mieszkańców polskich miast przyniosło trwałe zmiany w krajobrazie miejskim. Tematy wcześniej uważane za stricte branżowe, więc hermetyczne, jak polityka przestrzenna, problemy mieszkaniowe, niewydolny transport, zieleń w mieście, dostępnośc usług publicznych czy stan czystości powietrza, weszły do powszechnego obiegu codziennych wiadomości z życia miast. Termin „partycypacja społeczna” to priorytet — przynajmniej deklaratywny — większości publicznych władz miejskich w Polsce.

Te zmiany to efekt pracy u podstaw tysięcy już miejskich aktywistek i aktywistów w Polsce. Są wśród nas zarówno miłośnicy swojej dzielnicy czy osiedla, zainteresowani poprawą estetyki w najbliższym otoczeniu, ogólnopolscy eksperci tematyki miejskiej, jak i politycy oraz urzędnicy samorządów miejskich.

Pierwszy Kongres Ruchów Miejskich odbył się w 2011 r. w Poznaniu, potem były kolejne: w Łodzi (2012), na którym opracowaliśmy społeczną recenzję projektu Krajowej Polityki Miejskiej, w Białymstoku (2013) i w Gorzowie Wielkopolskim. Na tym ostatnim, we wrześniu 2015 r., przyjęliśmy 15 Tez Miejskich (poniżej) oraz rezolucję o sformalizowaniu oddolnej sieci współpracy ruchów miejskich w ciało o osobowości prawnej, zdolnej do szerokich działań formalnych. To znacznie zwiększy naszą sprawność działania i poszerza możliwości, poczynając od własnej siedziby z adresem, a na wystąpieniach do sądów wcale nie kończąc.

W sobotę, 4 czerwca br. na zaproszenie Stowarzyszenia Czas Mieszkańców i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w toruńskim ośrodku „Domkultury! BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE” przedstawiciele 14 organizacji z 10 miast podjęli uchwały o założeniu Związku Stowarzyszeń pod nazwą “Kongres Ruchów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu. Lista członków założycieli poniżej.

Delegaci oraz goście przez blisko 7 godzin pracowali nad ostateczną wersją statutu — celów, sposobów działania i struktur wewnętrznych federacji KRMu. Na koniec dnia jednogłośnie przyjęto wypracowany partycypacyjnie statut, wybrano też Zarząd Kongresu Ruchów Miejskich i Komisję Rewizyjną.

Prezesem zarządu KRM został Lech Mergler, wydawca i publicysta, współinicjator Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu, wiceprezes Stow. Prawo do Miasta (Poznań), które w wyborach miejskich 2014 poparło prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Na wiceprezeski KRMu wybrano: Martę Bejnar-Bejnarowicz, z zawodu architektkę, radną Miasta Gorzów Wielkopolski oraz prezeskę Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta. Oraz Lidię Makowską, kulturolożkę i germanistkę, członkinię Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk oraz radną Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Do Komisji Rewizyjnej wybraliśmy Marcina Jarzynowskiego (Stow. Miasto Jest Nasze, Warszawa), Pawła Kołacza (Stow. Czas Mieszkańców, Toruń) i Katarzynę Szczepańską (Komitet Inicjatyw Lokalnych, Gdańsk Wrzeszcz).

Wykonaliśmy pierwszy, ale najważniejszy krok na drodze instytucjonalizacji KRM. Kolejnym zadaniem będzie rejestracja Związku Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przygotowanie Walnego Zebrania i kolejnego Kongresu Ruchów Miejskich. Po formalnej rejestracji możliwe będzie przyjmowanie do federacji stowarzyszeń zwykłych, nierejestrowanych w sądzie, w których działa większość z nas, oraz innych organizacji. Zainteresowanych przyłączeniem się do struktury KRM jest, na początek, kilkadziesiąt mniejszych i większych organizacji i ruchów miejskich z całego kraju. Warunkiem podstawowym przyjęcia do związku jest akceptacja przez organizację 15 Tez Miejskich (poniżej).

Kongres Ruchów Miejskich przyjął w statucie zapis, że członkowie władz federacji nie mogą być członkami żadnej partii politycznej, żeby nie powstawał konflikt lojalności. KRM jest gotów współpracować z wszystkimi partiami demokratycznymi na zasadzie „zdystansowanego partnerstwa”. Działalność KRM będzie finansowana ze składek członkowskich i darowizn, siedziba federacji będzie zlokalizowana przy Stowarzyszeniu Prawo do Miasta w Poznaniu.

Lista organizacji założycielskich Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich:

 • Stowarzyszenie Czas Mieszkańców (Toruń)
 • Fundacja Zielone Światło (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Mieszkańcy Dla Sopotu
 • Fundacja Dialog — Fundacja Inicjatyw Obywatelskich (Łomianki)
 • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Toruń)
 • Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk
 • Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
 • Stowarzyszenie Ludzie Dla Miasta (Gorzów Wielkopolski)
 • Stowarzyszenie Prawo do Miasta (Poznań)
 • Stowarzyszenie Kooperacja Miejska (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze (Warszawa)
 • PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (Pruszcz Gdański)
 • Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych (Gdańsk Wrzeszcz)
 • Stowarzyszenie Nowa Łódź

 

Kontakt z Zarządem

  Lech Mergler
  tel. 504 636 972
  e-mail lech.mergler@gmail.com
  Marta Bejnar-Bejnarowicz
  tel. 601 940 121
  e-mail m.bejnar@gmail.com
  Lidia Makowska
  tel. 603 656 833
  e-mail makowska.wrzeszcz@gmail.com

 

14 tez o mieście Kongresu Ruchów Miejskich

Gorzów Wielkopolski, 18 września 2015

 

Powołaliśmy w 2011 r. Kongres Ruchów Miejskich, by wspólnie pokonywać przeszkody, których nie mogliśmy przezwyciężyć, działając lokalnie w naszych miastach — przeszkody w postaci niedoboru potrzebnych miastom krajowych regulacji prawnych, państwowych polityk, instytucji i procedur. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, dobrych praktyk i standardów. Potrzebują ich, by żyło się w nich lepiej i by wyzwalał się skupiony w nich potencjał zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekonania te stanowią nasz wspólny „miastopogląd”. Wartości, na których jest on oparty, to:

 • Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. — trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi.
 • Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości.
 • Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

Tezy Miejskie rozwijają te wartości w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach.

1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta.

Jest nim prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkańców. Tych praw nie można nas pozbawić. Miasto jest dla mieszkanek i mieszkańców, bo stanowi środowisko naszego życia, a biznes, władza i polityka winny służyć nam i miastu.

2. Demokracja miejska to dla nas nie tylko wybory, lecz ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej.

By partycypacyjna demokracja miejska mogła dobrze działać, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie potrzebnych narzędzi proceduralnych takich jak referenda lokalne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, panele i sądy obywatelskie, planowanie partycypacyjne, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny i in.

3. Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.

Obok budżetów partycypacyjnych (zwanych także obywatelskimi) dotyczących niewielkiej części finansów miejskich mieszkańcy powinni mieć znaczący wpływ na decyzje o dużych wydatkach inwestycyjnych oraz długoterminowe plany finansowe miasta.

4. Podstawową powinnością wspólnoty miejskiej jest opieka nad słabszymi jej członkiniami i członkami, zgodna z zasadami społecznej sprawiedliwości.

W szczególności: przeciwdziałanie biedzie, wykluczeniu, bezdomności, wspieranie mieszkańców będących w potrzebie z innych powodów, chronienie mniejszości zagrożonych dyskryminacją.

5. Miasto ma wspierać lokalny biznes, który nie zawsze może konkurować z globalnymi korporacjami.

Energia gospodarcza mieszkańców, zwłaszcza ta realizująca się w handlu i usługach, sprzyja lokalnej akumulacji kapitału, rozwojowi i zamożności miasta oraz tworzeniu stabilnych więzi gospodarczych.

6. Dość umów śmieciowych — praca finansowana z miejskich środków publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy i płacy.

Pozwalają na to klauzule społeczne stosowane w przetargach — ich wdrażanie to obowiązek władz.

7. Miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców — lokale komunalne oraz lokale w budynkach prywatnych.

Polityka mieszkaniowa ma gwarantować mieszkania socjalne najuboższym, obronę praw lokatorek i lokatorów, zaangażowanie miasta w powstawanie dostępnych mieszkań na wynajem i podnoszenie jakości istniejącego zasobu komunalnego. Dość monopolu komercyjnego budownictwa deweloperskiego mieszkań na sprzedaż na kredyt, ograniczającego dostęp do mieszkania dużym grupom ludności.

8. Jakość życia mieszkanek i mieszkańców zależy od zakresu, dostępności i poziomu usług publicznych, które ma zapewnić miasto — często nie sprzyja temu ich prywatyzacja lub komercjalizacja.

Usługi publiczne obejmują systemy transportu i inne usługi komunalne, edukację, służbę zdrowia, usługi opiekuńcze, opiekę społeczną, sport masowy i rekreację, kulturę i rozrywkę, i in.

9. Rozwój zrównoważony wymaga ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, którego stan jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia w mieście.

Podstawowymi wyzwaniami dla „miejskiej ekologii” są hałas, zanieczyszczenie powietrza i wody, emisyjna i marnotrawna energetyka i transport, rabunkowa gospodarka ziemią i wodą, zajmowanie terenów zieleni pod inwestycje, ubytek drzew, nadprodukcja niesortowanych i nieprzetwarzanych odpadów.

10. Transport zrównoważony musi opierać się na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym, zmniejszając rolę transportu samochodowego.

Tylko wzmocnienie systemu komunikacji publicznej w integracji z ruchem pieszym i rowerowym, tworzy warunki sprawnego przemieszczania się w obrębie miast i obszarów metropolitalnych.

11. Dość chaosu! Ład przestrzenny warunkuje sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizując konflikty interesów w przestrzeni, a troska o estetykę przestrzeni sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta.

Ład przestrzenny nie powstaje w wyniku niezależnych, jednostkowych decyzji inwestycyjnych konkurujących podmiotów biznesowych — przeciwnie, one go degradują na dużą skalę. Jest on efektem kompleksowej, świadomej polityki przestrzennej, miejskiej i krajowej.

12. Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją polskie miasta. Od sprostania mu zależy ich rozwój i podtrzymanie tożsamości.

Jest ona publicznym, zintegrowanym działaniem podejmowanym we współpracy z lokalną społecznością i w jej interesie, mającym kompleksowy charakter, nieograniczonym do remontów, obejmującym wymiar społeczny (nacisk na funkcję mieszkaniową), ekologiczny, gospodarczy i urbanistyczno-architektoniczny.

13. Kultura jest podstawą i źródłem miejskiego sposobu życia.

Misją miasta jest uczynienie wartości kultury dostępnymi dla ogółu mieszkanek i mieszkańców, nie tylko elit, także w zakresie przygotowania mieszkanek i mieszkańców do udziału w kulturze przez powszechną edukację. Powszechne uczestnictwo w kulturze czyni nasze życie lepszym, a miasto — atrakcyjnym.

14. Potrzebna jest długofalowa dekoncentracja kraju, zwłaszcza instytucji publicznych, sprzyjająca rozwojowi całości jego obszaru.

Dekoncentracja polega na lokalizowaniu instytucji krajowych w różnych miastach, poza stolicą, a instytucji regionalnych także poza miastami wojewódzkimi. Ma wymiar społeczny, gospodarczy i kulturalny.

15. Suburbanizacja — żywiołowe rozlewanie się strefy zurbanizowanej daleko poza miasto — to destrukcyjny, patologiczny proces, który należy powstrzymywać systemowo.

Suburbanizacja niszczy wieś i miasto, łamie zasady zrównoważonego rozwoju, jest sprzeczna z wizjami „miasta zwartego” i „miasta krótkich dróg”. Powoduje znaczne straty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne — przez nadmiarową konieczność ciągłego przemieszczania się ludzi po wielkich obszarach oraz przesyłania towarów, transportowania wody, ścieków, opału, energii, odpadów, i in.

Majówka na Trawie w Grudziądzu

Ostatni weekend maja mieszkańcy Grudziądza spędzili na wyłożonym naturalną trawą Rynku. Zainspirowana Śniadaniem na Trawie impreza odbyła się po raz trzeci.

W piątek i sobotę, 28–29 maja 2016 roku, odbył się ekojarmark, pokazy, koncerty i warsztaty. W sobotę organizatorzy zaprosili na rodzinny piknik, któremu także towarzyszyły warsztaty. PZR wspólnie z dziećmi wytwarzał karmniki z puszek i butelek. W niedzielę świętowano natomiast Dzień Dziecka. Zielona miejska przestrzeń jest znakomitym miejscem, żeby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Zapraszamy za kilka dni na toruńskie Śniadania na Trawie i dziękujemy za zaproszenie do Grudziądza!

Program Śniadania na Trawie: Go Wild for Life!

Śniadanie na Trawie odbywa się w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, dlatego — jak co roku — na pikniku odbędą się pokazy, zajęcia, warsztaty związane z przyrodą (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Domkultury_Bydgoskie, Leroy Merlin), transportem (Toyota Bednarscy, Dzięgiel Sport), alternatywnymi źródłami energii (Ekoinstal), zrównoważonym korzystaniem z zasobów (IKEA).

W ostatnich miesiącach tematem wielu rozmów okazały się plany wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, ale także kwestie związane z demokracją, uchodźcami czy też planami zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Cieszymy się, że dzięki obecności Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji Emic uczestnicy Śniadania będą mogli spotkać się, porozmawiać na temat uchodźstwa, które często jest konsekwencją zmian klimatycznych, czy rabunkowego wydobycia surowców, wziąć udział w proponowanych przez te organizacje warsztatach, wesprzeć ich działalność. Amnesty International Toruń nawiąże do kampanii „Moje ciało a prawa człowieka”. Wydawnictwo TAKO przeprowadzi zajęcia, które pomogą dzieciom zrozumieć, czym jest demokracja.

Jeśli ktoś będzie miał ochotę odpocząć od „poważnych tematów”, będzie mógł skorzystać z wypożyczalni gier planszowych z Grajfer, ćwiczyć jogę ze Studiem Cołbeckich czy Centrum Yo, obejrzeć pokaz tańca Studia Tańca Defense, capoeiry w wykonaniu Capoeira Angola Toruń oraz Zimby Warszawa, upiec pierniki w namiocie Muzeum Toruńskiego Piernika lub zrobić zakupy na jarmarku rękodzieła i naturalnej żywności. Albo leżeć na trawie, słuchając muzyki…

Program Śniadania na Trawie — Toruń, Rynek Staromiejski, 5 czerwca 2016 roku

 • 09.00 Joga z Cołbeccy Studio Jogi
 • 10.00 Zaczynamy Śniadanie!
 • 10.05 Koncert Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego
 • 10.15 Centrum Yo: acro joga
 • 12.00 Koncert Illegal Boys
 • 14.00 Koncert MGM
 • 19.30 Piosenki Marka Grechuty, Czesława Niemena i Andrzeja Zauchy zaśpiewają Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Agnieszka Twardowska, Tobiasz Staniszewski, Paweł Wolsztyński i Kamil Czeszel

 

Stoiska i warsztaty w ramach Śniadania na Trawie

Od godziny 10.00 do godziny 15.00 w ramach Śniadania na Trawie odbywać się będą jarmark naturalnej żywności i rękodzieła (sery, przetwory z owoców i warzyw, miody, wędliny, biżuteria, odzież, zabawki) oraz zajęcia i warsztaty prowadzone przez naszych partnerów, firmy, instytucje i organizacje pozarządowe:

 • Polska Akcja Humanitarna:
  • Sześcienne puzzle „Nie zawsze studnia” — w jaki sposób można pozyskać wodę w miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego?
  • „Mój dzień jest podobny!” — wielkoformatowe infografiki prezentujące dni z życia Fatumy z Kenii oraz Briana i Brendy z Ugandy, porównując je z tym, jak wyglądają nasze typowe dni
  • „Układanka-przesuwanka” — życie w Syrii
  • „Pomocowe koło fortuny” — gra będąca okazją do rozmowy o pomocy humanitarnej oraz promocji Klubu PAH SOS
  • Mapa „Zmień perspektywę” — świat pełen wyzwań i zasobów
  • Dodatkowo — możliwość własnoręcznego zrobienia pamiątkowej przypinki, wzięcia udziału w quizie PAH i wygrania nagród, wsparcia ofiar konfliktów zbrojnych oraz zakupienia produktów ze sklepiku
 • Amnesty International — działania związane z kampanią „Moje ciało a prawa człowieka”, wielkoformatowe obrazki-kolorowanki z sytuacjami, gdzie narusza się prawa seksualne reprodukcyjne
 • Greenpeace — hotele dla owadów zapylających, bomby nasienne z miododajnych kwiatów, projekt „Adoptuj pszczołę”, petycja w obronie Puszczy Białowieskiej
 • FaniMani.pl — zabawy z kolorowymi pieczątkami — jak wspierać ważne cele przy okazji zakupów przez internet?
 • Fundacja KOT — finał „Kilometrów Dobra”, corocznej akcji o dużym i stale rosnącym odzewie społecznym
 • Fundacja Emic — sprzedaż rękodzieła mieszkanek Ośrodka dla Cudzoziemców z Grupy k. Grudziądza, wspólne tworzenie kartek okolicznościowych
 • Fundacja Zdrowego Życia — dlaczego cukier jest szkodliwy? Podczas zabawy dzieci przygotują słodycze bez cukru, na bazie suszonych owoców, orzechów i pestek
 • Stowarzyszenie Twórcze CECH — warsztaty z drewnem
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych — edukacja przyrodnicza, konkursy i gry
 • Wydawnictwo TAKO — rozmowy z dziećmi i rodzicami na temat demokracji i dyktatury, prezentacja książek „Co to właściwie jest demokracja” i „Oto jest dyktatura”, gry, zabawy, głosowanie w wyborach, spotkanie z książką „Morze”, nauka robienia węzłów i pirackich czapek (od 12.00)
 • Domkultury_Bydgoskie — warsztaty ceramiczne, „Go Wild for Life!” (11.00–14.00)
 • Muzeum Toruńskiego Piernika — wspólne pieczenie pierników
 • Grajfer Strefa Gier — wypożyczalnia gier planszowych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu — stoisko z animacjami: próby sprawnościowe, animacje dla dzieci, ChillZone na leżakach, wystąpienie ekspertów szkoły na scenie: dr Zdzisław Preisner opowie o podróżach w ciekawe i mało znane zakątki Europy (13.30), a Izabela Lewandowska (11.30) podpowie, jak założyć własny biznes
 • Technikum Menedżerskie w Toruniu — sztuczki cyrkowe, rozdawanie balonów, malowanie twarzy oraz zabawy prowadzone przez uczniów
 • Dzięgiel Sport — rolkowe i rowerowe pokazy
 • CPP Toruń Pacific — tradycyjne „Śniadanie z Płatkami”
 • IKEA — zadbaj o środowisko we własnym domu!:
  • ile energii potrzebuje żarówka LED, a ile tradycyjna? — pokazy i konkursy z nagrodami
  • sadzenie ziół, doniczki z recyklingu
  • gotowanie na żywo z wykorzystaniem produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł
 • Leroy Merlin — sadzenie roślin
 • Toyota Bednarscy — samochody z napędem hybrydowym: Yaris Hybrid, nowa Toyota RAV4 Hybrid oraz Toyota Prius z napędem hybrydowym czwartej generacji, loteria, w której wygrać będzie można wybrany samochód na weekend oraz podręczniki na temat technologii hybrydowej i zasadach działania auta wodorowego
 • Ekoinstal — odnawialne źródła energii, prezentacja instalacji i pomp ciepła
 • Centrum Yo — pokaz acro jogi, łączącej gimnastykę akrobatyczną, jogę i relaksujący masaż tajski (10.15)
 • Capoeira Angola Toruń oraz Zimba Warszawa — Roda Capoeira Angola (15.30)
 • Studio Tańca Defense — pokaz tańca (17.30)
 • Klaun Koko — animacje, bańki mydlane (od 11.00)

Śniadanie na Trawie. Spotkajmy się!

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy w ten sposób od 9 lat. W centrum Torunia rozkładamy 2000 m2 trawy. I zapraszamy. Na trawniku spotykają się przedstawiciele trzech sektorów: organizacje pozarządowe, przedstawiciele zrównoważonego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, lokalnych wytwórców naturalnej żywności i rękodzieła, a także samorządowcy.

Tegoroczny plakat „Śniadania na Trawie”, którego autorką jest pochodząca z Torunia Katarzyna Bogucka, doskonale odzwierciedla, jak co roku wygląda nasz piknik.

Dziewięć lat temu pomysł Pracowni Zrównoważonego Rozwoju podchwyciła firma CPP Toruń Pacific, producent płatków Nestle. Wsparła piknik nie tylko finansowo, ale także organizacyjnie. Do dziś „Płatki” są jednym z trzech współorganizatorów „Śniadania”. Wspiera je także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a piknik odbywa się w ramach święta naszego województwa.

Tysiące torunian i turystów spędzają wspólnie czas na wyłożonym trawą rynku. Co roku słyszymy pytania, czy ta trawa nie mogłaby zostać dłużej, najlepiej na zawsze. Dla nas to kolejny dowód na to, jak bardzo potrzeba nam, w Toruniu, zielonej przyjaznej przestrzeni, bez barier architektonicznych, darmowych miejsc do siedzenia, miejsca spotkań różnych ludzi. Co roku setki dzieciaków biorą udział w warsztatach na temat przyrody, zrównoważonej konsumpcji, sadzą rośliny, biegają za puszczanymi przez klauna Koko bańkami. W tym roku, wspólnie z toruńskim wydawnictwem Tako, podyskutują o tym, czym jest demokracja. Dorośli będą mogli zobaczyć hybrydowe samochody Toyota Bednarski, porozmawiać ze specjalistami o odnawialnych źródłach energii (Eko Instal), ale także o prawach reprodukcyjnych w kontekście praw człowieka (Amnesty International Toruń).

Wierzymy, że większość uczestników „Śniadania” to świadomi konsumenci. Do współpracy zapraszamy firmy, które mogą sprostać ich wymaganiom. Dla firm to doskonała okazja do promocji, pozyskania nowych klientów. Lokalni producenci żywności i rękodzielnicy także chętnie korzystają z naszego zaproszenia, ich stoiska co roku cieszą się popularnością.

Piknik jest też niepowtarzalną okazją, aby zapoznać się z działaniami lokalnych (i nie tylko) organizacji pozarządowych. W tym roku po raz pierwszy mamy okazję spotkać się z toruńskim oddziałem Amnesty International, bydgoskim Greenpeace. Z Poznania przyjedzie FaniMani.

Działaniom edukacyjnym towarzyszy muzyka. Zapraszamy artystów z regionu, związanych z naszym województwem. W tym roku piknik otworzy Toruński Kwartet Smyczkowy, wystąpi także trio MGM oraz bydgoski zespół Illegal Boys. Wieczorem zapraszamy na koncert piosenek Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy i Czesława Niemena. Zaśpiewają finaliści telewizyjnych programów typu „Mam Talent” czy „The Voice of Poland”. Sławka Uniatowskiego wiele lat temu można było regularnie słuchać w klubie „Niebo”, ale zamienił je na warszawski „Syreni Śpiew”. Kamil Czeszel kiedyś zadziwiał, śpiewając na ulicy Szerokiej. „Śniadanie” jest okazją przypomnienia sobie, jak brzmią na żywo. Agnieszka Twardowska, Michał Kaczmarek, Tobiasz Staniszewski i Paweł Wolsztyński także związani są z naszym regionem, a jednak znani przede wszystkim z telewizji, a nie z występów na żywo. Koncert zakończy Kasia Kowalska.

Podczas pikniku będzie można także ćwiczyć jogę ze Studiem Cołbeccy, tańczyć ze Studiem Tańca „Defense”, spróbować swoich sił z Capoeira Angola Toruń, skorzystać z wypożyczalni gier planszowych z Grajfer albo poleżeć na trawie, czytając książkę lub patrząc w niebo.

Spotkajmy się Śniadaniu na Trawie. Świętujmy. Go Wild for Life! Niedziela, 5 czerwca 2016 roku, start o godzinie 10.00. Toruń, Rynek Staromiejski. Tak było w zeszłym roku: https://goo.gl/sCDdKy.

Translate »