1% dla lepszego, bardziej zielonego miasta

Program do rozliczania PIT 2016 onlineW tym roku po raz drugi prosimy o przekazanie nam 1%. Postanowiliśmy przeznaczyć go na edukacyjne działania związane z zielenią w miastach oraz na sadzenie drzew. Dziękujemy za przekazanie nam 1% w ubiegłym roku. Postanowiliśmy przeznaczyć go na dodruk „Przepisu na ulicę” oraz raportu „Toruń przyjazny seniorom”, które bezpłatnie przekazujemy zainteresowanym samorządom i organizacjom pozarządowym. Nakłady tych publikacji wyczerpały się w ciągu kilku dni, a nadal zwracają się do nas osoby, instytucje, które chciałyby z nimi się zapoznać, czy też zaproponować lekturę swoich radnym, władzom samorządu.

 

Po co miastom drzewa?

W ostatnich miesiącach zostały podjęte decyzje, z którymi trudno pogodzić się nie tylko „ekologicznym ortodoksom”, ale i zwykłym Polkom i Polakom, którzy cenią polską przyrodę. Tak jak wielu innych, niepokoi nas brak zdecydowanych działań na rzecz walki ze smogiem, brak wsparcia dla rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, nowe prawo łowieckie, odstrzały żubrów, wycinka Puszczy Białowieskiej, ale przede wszystkim wycinanie drzew w miejskich parkach, na prywatnych działkach, wzdłuż torowisk i ulic, w centrach miast… Miasto jest w centrum naszego zainteresowania i nie wyobrażamy sobie życia w mieście, w którym nie ma drzew.

Drzewa produkują tlen, są najskuteczniejszym orężem w walce ze smogiem: absorbują dwutlenek węgla i produkują tlen — 10-metrowe drzewo około 120 kg tlenu rocznie. Drzewa absorbują zanieczyszczenia, pomagają chłodzić ulice, ale także domy, dają cień i schronienie ptakom i innym zwierzętom.

Lex Szyszko

Tak zwana „ustawa Szyszki” daje właściwie nieograniczone możliwości w wycinaniu drzew, nie nakłada obowiązku sadzenia nowych. Drzewa sukcesywnie znikają z naszego krajobrazu i nawet (zapowiedziana przez Jarosława Kaczyńskiego) nowelizacja ustawy nie odwróci szkód, które zostały wyrządzone polskim miastom. Trzeba sadzić drzewa! I nie na złość Szyszce, ale po to, żeby nasze dzieci mogły mieszkać w zielonych miastach.

Postanowiliśmy przeznaczyć środki zebrane z 1% na sadzenie nowych drzew — nie tylko w Toruniu, ale także w innych miastach, gdzie prowadzimy projekty. Będziemy intensywniej przekonywać władze miast, organizacje pozarządowe, żeby nie tylko nie wycinać drzew, sprzeciwiać się wycinkom na terenach prywatnych, ale także sadzić drzewa, rekultywować zaniedbane tereny zielone, tworzyć nowe, choćby kieszonkowe, wspierać przydomowe ogródki.

Przekaż nam 1%, zazielenimy miasta.

Numer KRS
0000276152

Malbork na +

Za nami cykl spotkań w ramach projektu „Malbork na + — aktualizacja programu rewitalizacji”. W jego ramach odbyło się pięć spotkań warsztatowych dotyczących poddanym dyskusji przestrzeniom publicznym i podwórkom będącymi częścią obszaru rewitalizacji.

Podczas warsztatów zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy, określiliśmy najważniejszy grupy użytkowników i użytkowniczek wraz z ich potrzebami, zaplanowaliśmy kluczowe kierunki zmian i działania, jakie należy podjąć by przestrzeń znów była atrakcyjna dla malborczan i malborczanek. W całym cyklu udział wzięło ponad 80 osób, w tym mieszkańcy i mieszkanki Malborka, aktywiści i aktywistki miejskie, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych mediów.

 

Włocławek. Nowe Śródmieście

Po wielu tygodniach zbierania danych, badaniach prowadzonych w terenie, rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Włocławka, precyzyjnie został wytyczony obszar rewitalizacji, znajdujący się w samym sercu miasta. W obszar ten wchodzi główny deptak Śródmieścia, czyli ulica 3 Maja, a także jego okolice, ulice Żabia, Cyganka czy Tumska — często wymieniane w trakcie sondaży jako niebezpieczne i wymagające szybkiej interwencji.

5 grudnia, przy ulicy 3 Maja 9, ruszyła Kawiarenka Obywatelska „Cafe Śródmieście”. Ma służyć otwartej komunikacji między urzędnikami i wykonawcami zaangażowanymi w przygotowania do rewitalizacji a mieszkankami obszaru, aby kierunek programu okazał się skutecznym rozwiązaniem problemów nie tylko funkcjonalno-przestrzennych, ale przede wszystkim społecznych. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00–16.00. Każdego dnia w Cafe Śródmieście dyżuruje pracowniczka Urzędu Miasta Włocławka, gotowa na rozmowy o mieście przy ciepłej kawie czy herbacie. Będziemy się starać, aby na miejscu jak najczęściej był także ktoś z PZR. Wkrótce w kawiarni powstanie kącik dla dzieci.

Przed nami kolejne etapy pracy nad diagnozą. Jeszcze w grudniu rozpoczną się wywiady z osobami mieszkającymi lub pracującymi w obszarze rewitalizacji, działacza oraz reprezentantami organizacji pozarządowych z Włocławka. W styczniu rozpoczną się spotkania grup roboczych, do których zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju Włocławka. O szczegółach naboru powiadomimy na początku stycznia.

8 grudnia 2016 r., godzina 18.00

Pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne oraz prezentacja dotychczasowych wyników i raportu: Stara Remiza przy ul. Żabiej 8.

Innowacyjny Mikser w Toruniu: po spotkaniu

4 listopada 2016 roku w Toruniu odbyło się spotkanie z cyklu „Innowacyjny Mikser”, współorganizowane z warszawską Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Podczas sześciogodzinnego warsztatu uczestniczki i uczestniczy poznali bliżej temat innowacji społecznych oraz ich przykłady, koncentrując się na zagadnieniu innowacji dla usług opiekuńczych. Każda obecna osoba miała również okazję podzielić się swoim pomysłem, zbadać jego nowatorskość, a w trakcie pracy w grupach stworzyć jego pierwszy prototyp.

Spotkanie w Toruniu odbyło się jako pierwsze z cyklu, kolejne miały miejsce w Białymstoku oraz Dąbrowie Górniczej.

Wydarzenie jest częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę”, w ramach którego prowadzone są nabory do Inkubatora Pomysłów. Informacje o kolejnych naborach można znaleźć na stronie innowacjespoleczne.org.pl.

Innowacyjny Mikser w Toruniu

W dniu 4 listopada 2016 roku, w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238)​ odbędzie się Innowacyjny Mikser​. Spotkanie​ poświęcone ​będzie​ innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (m.in. opieka i wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych).

 

​Kogo zapraszamy?

 • ​​osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z t​ą sferą​ (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.)​,
 • ​osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych.

Intencją przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

 

W trakcie spotkania:

 • przybliżymy temat innowacji społecznych​,
 • ​porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
 • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
 • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
 • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie minisesji projektowej.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek, 4 listopada 2016 roku,​​ w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238).

 

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza do dnia 1 listopada 2016 roku włącznie. Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 2 listopada.

Zgłoś się na spotkanie

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka z PZR
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. „Innowacyjny Mikser” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 roku w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary.

Brok

Za nami już spotkanie otwierające w Broku, gdzie zaczynamy pracę nad rozwiązaniami dla tego miasta. Na spotkanie przyszło około 50 mieszkanek i mieszkańców Broku. Rozmowa na temat walorów i kłopotów miasta była długa i gorąca, pełna konstruktywnych uwag i wniosków. W przyszłym tygodniu pracę rozpocznie grupa robocza.

Wołomin

W sobotę, 17 września, w czasie Eko Pikniku w Wołominie będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji centrum tego miasta. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli wypełnić sondaże i zapisać się do Grupy Roboczej. Z przeprowadzonej przez nas ankiety miasta wynika, że w mieście jest zbyt mało zieleni. Dlatego w parku na Skwerze im. B. Wodiczki posadzimy Drzewo Życzeń, a każdy będzie mógł wskazać miejsca, gdzie powinny pojawić się kolejne drzewa, krzewy czy też kwiaty. Chcemy zapytać także o problemy seniorek, seniorów i młodzieży, a także zebrać uwagi dotyczące przestrzeni publicznej. 21 września w Sali OSP (ul. Żelazna 10) odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Wołomina, gdzie zaprezentujemy wyniki diagnozy, przeprowadzimy nabór do grup roboczych, a — przede wszystkim — będziemy rozmawiać na temat problemów i potencjału Wołomina.

Lębork

W Lęborku za obszar zdegradowany uznano północną część miasta, dlatego właśnie tam, niedaleko skrzyżowania ulicy Stryjewskiego i Malczewskiego, odbędzie się nasze Spotkanie pod namiotem. Zapraszamy w niedzielę, 25 września, o 12. Przy kawie i ciastkach chcemy porozmawiać na temat możliwościach naprawy tej części miasta. Zapewniamy zajęcia dla dzieci, wygodne miejsca do siedzenia i ciekawe tematy do dyskusji.

Bądźcie z nami. Tylko przy Waszym udziale możemy zmienić Wasze Miasta.

 

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku.

Więcej informacji jest dostępnych w serwisie projektu: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/

Najważniejsze odsyłacze

 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja gmina może zgłosić się projektu, wypełnij formularz kwalifikacyjny „Czy mogę się zgłosić?”
 • Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądać będzie nasza współpraca? Zajrzyj na podstronę „Do czego się zgłaszam”
 • Jeśli potrzebujesz przejrzeć lub pobrać dokumenty, skorzystaj z zakładki „Dokumenty”
 • Jeśli jesteś gotowy/gotowa, by zgłosić gminę do udziału w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, przejdź do zakładki „Formularz zgłoszeniowy”

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Przestrzeń dla partycypacji” – zapraszamy do wspólnego planowania przestrzeni

1 września 2016 r. rozpoczynamy nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do niego gminy, które chciałyby otrzymać wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Zachęcamy do udziału w spotkaniach

 • 6 września 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00–16.00 w Katowicach, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a
 • 8 września 2016 r. (czwartek) w godz. 10.00–16.00 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25

Zgłoś się na spotkanie

 

Trudny proces powstawania dokumentów planistycznych

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe — mówi o tym Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem często okazują się procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy, uzgodniony i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Mieszkańcy spotykają się z urbanistami i urzędnikami i zaczyna się swoista gra: stronie samorządowej zależy na tym, żeby nie powtarzać procedury, która przekreśli sens podjętych do tej pory prac, a mieszkańcy z kolei — zaskoczeni ustaleniami — zaczynają coraz bardziej nerwowo dopytywać o to, kto i dlaczego tak je sformułował — mówi Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, architekt, który pracuje metodami warsztatowymi w planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycznym i rewitalizacji.

 

Partycypacja w planowaniu przestrzeni

Biorąc udział w projekcie, gminy będą mogły — przy wsparciu merytorycznym ekspertów oraz dzięki przyznanym grantom — przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, to znaczy już od momentu tworzenia założeń do jego projektu — mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dzięki temu mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym, co minimalizuje ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.

Nabór do projektu i spotkania informacyjno-szkoleniowe już we wrześniu

Pierwszy nabór gmin do projektu trwać będzie od 1 do 30 września 2016 r. Gminy zainteresowane udziałem, prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego:

Zgłoś zainteresowanie projektem

 

Podczas organizowanych w Warszawie i Katowicach spotkań informacyjno-szkoleniowych wyjaśnimy procedury, zasady udziału, a także przeprowadzimy krótkie szkolenie związane ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym. Spotkania organizują i prowadzą ekspertki i eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji społecznych w gminach oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Na spotkania można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 sierpnia 2016 r.:

Zgłoś się na spotkanie

 

Informacji na temat projektu udzielają

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Joanna Suchomska
  tel. 721 308 790
  e-mail j.suchomska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl
  Maria Perchuć-Żółtowska
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mperchuc@stocznia.org.pl
  Maria Nowak
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mnowak@stocznia.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Partnerami spotkań są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademickiej oraz Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości ZZO w Starych Lipinach

Mieszkańcy Gminy Wołomin mieli obawy i wątpliwości związane z przyszłością składowiska i rozbudowywanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Starych Lipinach. W związku z tym Burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan, w kwietniu tego roku zaprosiła mieszkańców gminy do konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzili Piotr Wielgus i Paweł Kołacz. Użyli sprawdzonej przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju metody Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).

Proces zainaugurowało otwarte dla wszystkich spotkanie, po którym przystąpiono do kilkutygodniowej diagnozy. Następnie rozpoczęła się najważniejsza część procesu, czyli spotkania LKD.

Powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów od początku budziło sprzeciw części mieszkańców, decyzję o przystąpieniu do inwestycji podjęto bez należycie przeprowadzonych konsultacji. Mieszkańcy obawiali się uciążliwości takiego sąsiedztwa, utraty wartości nieruchomości, pogorszenia stanu zdrowia. Mieszkańcy sugerowali, że składowisko można by przekształcić np. w stok narciarski lub inne miejsce, służące aktywnemu spędzaniu czasu. Zwolennicy ukończenia budowy zakładu zwracali uwagę między innymi na już poniesione koszty, na likwidację miejsc pracy, potencjalne zyski dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (MZO) i gminy z działalności Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zadaniem LKD było wzięcie pod uwagę argumentów obu stron i wypracowanie rekomendacji dotyczących tego, jaka powinna być przyszłość Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Według członków komitetu, gmina powinna przede wszystkim stworzyć wieloletnią strategię zarządzania odpadami, rada miejska oraz burmistrz powinni zapewnić dalsze funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz dotychczasowy poziom zatrudnienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach nadal powinien funkcjonować, jednak uczestnicy LKD (z wyjątkiem pracowników MZO) nie zgodzili się na uruchomienie nowej kwatery składowiska. LKD wniósł o wycofanie wniosku o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów.

Kompromis ten nie spotkał się ze zrozumieniem wszystkich mieszkańców: właściciele sąsiadujących z ZZO działek przekonywali, że jakakolwiek działalność związana z gospodarką odpadami wpływa negatywnie na ceny gruntów. Część interesariuszy obawia się rozbudowania ZZO w przyszłości, po ewentualnej zmianie władz MZO. Jednak większość mieszkańców wyraziła swoje zadowolenie z rekomendacji i liczą na ich wdrożenie przez władze Wołomina.

 

Przeprowadzony w Wołominie proces partycypacyjny opierał się na partnerstwie i szacunku władz Gminy Wołomin do obywateli. Końcowe rekomendacje zostały wypracowane na podstawie badań, analizy różnych możliwość, pozyskanej w trakcie procesu wiedzy członków LKD, dialogu pomiędzy interesariuszami. Zaproponowane rozwiązania, pomimo dużej polaryzacji stron, zapobiegają eskalacji konfliktu mieszkańców i pracowników MZO, jednocześnie nadając właściwy kierunek rozwoju gospodarki odpadami w gminie, a MZO — perspektywy rozwoju.

Dobre zarządzanie (good governance) to podejmowanie decyzji oraz działań charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Zarządzanie poprzez włączanie interesariuszy w procesy decyzyjne to koncepcja zarządzania, która daje najlepsze efekty w zakresie polepszenia jakości życia i rozwoju społecznego.

Przeprowadzone w Wołominie proces konsultacyjny i badanie opinii mieszkańców wskazują, że mieszkańcy chcą angażować się w takie konsultacje i chcą, aby gmina była zarządzana z ich aktywnym udziałem. Dotychczasowy model zarządzania (brak konsultacji społecznych, pomijanie opinii mieszkańców) doprowadziły do konfliktu społecznego i sporu prawnego w sprawie inwestycji w Starych Lipinach. Pomimo dotychczasowych doświadczeń i braku zaufania do władz, mieszkańcy Wołomina i Starych Lipin wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem w pracy nad kompromisem, z nadzieją na zakończenie dzielącego mieszkańców konfliktu.

Zobacz więcej

PZR rewitalizuje

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym. Tym właśnie będziemy zajmować się w najbliższych miesiącach we Włocławku, Wołominie i Broku.

Na czym polegać będzie nasza praca?

Najpierw przeprowadzimy szczegółową diagnozę miasta. Sprawdzimy na przykład, ile osób w gminie korzysta z pomocy społecznej, ile osób jest bezrobotnych, jaka jest skala przestępczości, poziom wykształcenia mieszkańców, jakie przedsiębiorstwa działają na terenie gminy, ocenimy także jakość przestrzeni publicznej, dostęp mieszkańców do terenów zieleni.

Na podstawie analizy zebranych danych zostanie wyznaczony obszar zdegradowany, a potem obszar rewitalizacji. Warto pamiętać, że nie może być on „większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy” (Ustawa o rewitalizacji, art. 10 ust. 2).

Następnie przeprowadzimy pogłębione badania obszaru rewitalizacji, wykorzystując wywiady indywidualne, sondaże i ankiety, aby lepiej zdiagnozować problemy obszaru, który ma zostać poddany rewitalizacji.

Wreszcie, podczas warsztatów, spotkań, debat, wypracujemy Gminny Program Rewitalizacji. Do powstania dokumentu niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy i interesariuszek: mieszkańców, mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, lokalnych aktywistek i aktywistów, radnych gmin i osiedli oraz urzędników i urzędniczek, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie GPR-u, za faktyczne przywrócenie do życia zdegradowanych obecnie obszarów, za zmianę naszych miast.

Polecane dokumenty

Przestrzeń dla partycypacji. Konsultacje dokumentów planistycznych

Wkrótce rozpoczynamy projekt „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do współpracy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które zamierzają zmienić lub opracować nowe plany zagospodarowania przestrzeni, uzgodnione, skonsultowane z jej użytkownikami, mieszkankami i mieszkańcami gminy.

W ramach projektu udzielimy wsparcia w przygotowaniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych podczas:

 • tworzenia założeń do ich projektów przy aktywnym udziale mieszkańców,
 • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

 1. wspólne zaplanujemy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobierzemy i udostępnimy narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne),
 2. przyznamy grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 000 zł*,
 3. zapewnimy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów/ekspertek z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
 4. zaprosimy na spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje.

* Grant może być przeznaczony jedynie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, a nie na fizyczne przygotowanie tych dokumentów przez projektanta.

Do udziału zapraszamy gminy, które:

 • posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmiany) lub podejmą zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • wydelegują osobę odpowiedzialną za proces konsultacji,
 • nie ubiegają się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IŻ.00-00-004/15.

 

Pierwszy nabór ruszy na przełomie sierpnia i września 2016 roku. Zachęcamy do informowania nas o zainteresowaniu współpracą w ramach projektu poprzez wypełnienie krótkiej ankiety:

Wypełnij ankietę

Uwaga! Wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia do projektu, a jedynie wyrażenie zgody na przesyłanie informacji z nim związanych, między innymi na temat otwartych spotkań informacyjnych.

 

Informacji na temat projektu udziela

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Śniadanie na Trawie: podsumowanie

Tysiące mieszkanek i mieszkańców Torunia, turystów, turystek, dzieci i psów na 1500 m2 naturalnej trawy. 10 firm, 8 organizacji pozarządowych, 2 szkoły, 2 jednostki samorządowe, 18 producentów i producentek naturalnej żywności i rękodzieła, 2 grupy capoeiry, 1 szkoła tańca, 1 grupa cyrkowa, 1 muzeum, 1 wydawnictwo, 1 rower z kawą, Lasy Państwowe, Parki Krajobrazowe, 25 muzyków i 290 niecierpków. Tak w skrócie wyglądało dziewiąte Śniadanie na Trawie.

4 czerwca 2016 roku, sobotni wieczór. Toruń się bawi. Ogródki przed restauracjami pełne gości. O tej porze Rynek Nowomiejski byłby już zielony. Na Staromiejskim nawet nie zaczynamy. Ciężarówki z trawą nie mogą tu wjechać, zaplanowaliśmy transportowanie trawy koparko-ładowarką z ulicy Chełmińskiej. O godzinie 23 podjeżdżają dwie ciężarówki wyładowane paletami. Budzą zainteresowanie, a nawet pewną niechęć: ulica tętni życiem, tłum zmierza w kierunku Rynku, przed jednym z klubów stoi grupa dziewcząt, obchodzących wieczór panieński koleżanki, co chwilę ktoś kupuje zapiekankę w pobliskim barze, jeżdżą rowerzyści, a my tu ciężarówkami zastawiamy ulicę…

Kiedy zaczęliśmy wozić trawę na Rynek, niechęć zmienia się w zaciekawienie. Ludzie dopytują, co to za trawa, dziewczyny chcą się przejechać koparką, robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Na sukcesywnie powiększającej się zielonej plamie na Rynku zaczynają pojawiać się pierwsi goście. Ostatnie rolki trawy zostają rozłożone około 5 rano. O 6 wjeżdżają pierwsze samochody naszych partnerów.

Tegoroczne Śniadanie na Trawie organizowaliśmy po raz kolejny z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z CPP Toruń Pacific (Płatki są z nami od początku!). Tradycyjnie wsparł nas EDF i APRO. Bednarscy zaprezentowali najnowsze hybrydowe Toyoty. Na nasze Śniadanie powróciło Starostwo Powiatowe. Po raz pierwszy na udział zdecydował się Ekoinstal, oferujący panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Od kiedy dowiedzieliśmy się, że w Bydgoszczy powstanie sklep IKEA wiedzieliśmy, że to idealny partner Śniadania: Ikea przywiozła na trawnik kilkanaście leżaków, foteli, częstowała „zrównoważoną” lemoniadą i kanapkami, organizowała konkursy, wysiewanie sałaty… Za pomocą specjalnego roweru można było sprawdzić, ile energii potrzebuje zwykła żarówka, a ile LED. Ekipa Leroy Merlin znowu udowodniła, że są nie tylko ekspertem w sadzeniu roślin, ale także w prowadzeniu warsztatów z dziećmi. 290 niecierpków i innych roślin zostało posadzonych profesjonalnie, bez przepychania, a dzieci — z roślinami w doniczkach — instruowały później rodziców, że „niecierpek nie cierpi, jak jest za dużo światła i nie cierpi być suchy”. Na stanowisku Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych dzieci i dorośli, którzy zwyciężyli sadzonki drzew, także otrzymywali konkretne wskazówki, jakie warunki należy zapewnić drzewom, aby szybko rosły.

Na stanowiskach Parków Krajobrazowych, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego można było otrzymać ulotki, książki, balony i inne „fanty”, WSB i Technikum Menadżerskie zapraszały do udziału w konkursach, animacjach, odpoczynku w strefie „Chill”. Piotr Majewski, który — jak co roku — prowadził imprezę, rozmawiał z wykładowcami WSB, dr. Zdzisławem Preisnerem i Izabelą Lewandowską na temat podróży i zakładaniu biznesu. Zrównoważone miasta to mniej samochodów, dobra komunikacja miejska, ale także możliwość bezpiecznego poruszania się na rowerach czy rolkach. Te alternatywne „środki transportu” można było zobaczyć, przymierzyć, wypróbować, umówić się na jazdę próbną czy też naukę jazdy w namiocie Dzięgiel Sport. Łąka, czy też trawnik, to idealne miejsce na gry planszowe czy karciane. Grajfer je wypożyczał, tłumaczył zasady, pomagał rozgrywać pierwsze partie. Wydawnictwo TAKO prowadziło zajęcia związane z książką „Morze” oraz Książkami Jutra („Co to właściwie jest demokracja”, „Oto jest dyktatura”). Można je było na miejscu zobaczyć (a warto! ) i kupić. W czasie Śniadanie na Trawie odbył się też finał akcji Kilometry Dobra: Fundacja Kot zbierała złotówki na wsparcie kocich szpitali. W terenowym oddziale Muzeum Toruńskiego Piernika pieczono pierniki, z Fundacją Zdrowego Życia wytwarzano zdrowe słodycze. Jak zawsze wsparł nas Manekin. Nikt na Śniadaniu nie powinien być głodny!

Obejrzyj wideorelację

 

Śniadanie na Trawie to wydarzenie, na którym spotykają się wszystkie trzy sektory: administracja, biznes oraz organizacje pozarządowe. Pierwszy raz przyjechała do nas reprezentacja Greenpeace, która przygotowała zajęcia związane przede wszystkim z programem „Adoptuj pszczołę”, ale nie obyło się bez pytań o Puszczę Białowieską i … możliwość utworzenia toruńskiego oddziału organizacji. Aktywistki Amnesty International działają w Toruniu od lat i to bardzo prężnie, co udowodniły podczas pikniku. Jak to się stało, żei AI nie pojawiło się do tej pory na Śniadaniu? Polska Akcja Humanitarna jest z nami od lat. W przystępny sposób, za pomocą gier czy wielkoformatowych puzzli, tłumaczy najbardziej skomplikowane kwestie, jak choćby wpływ zmian klimatycznych, degradacji środowiska na przesiedlenia czy migracje. Kwestiami uchodźców zajmuje się też nowa Fundacja Emic, z którą mieliśmy przyjemność realizować projekt „Wielogłos”, badający systemy integracji cudzoziemców z lokalnymi społecznościami.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska na całym świecie odbywał się pod hasłem „Go Wild for Life”. Do tego hasła nawiązywały warsztaty prowadzone przez Konkubinat Ceramiczny Rękoczyn i Domkultury_Bydgoskie oraz Stowarzyszenia Twórczego CECH. Powstały ceramiczne liście i kwiaty oraz wielkoformatowy, wielokolorowy drewniany napis „I <3 Wild”.

Śniadanie na Trawie to miejsce spotkań starych znajomych, przyjaciół, ale także możliwość poznania osób z różnych środowisk, sektorów, okazja do nawiązania kontaktów. FaniMani namawia do „dobrych zakupów”, za pomocą których klienci i klientki wspierają wybrane fundacje czy stowarzyszenia. W czasie Śniadania ekipa FaniMani tłumaczyła, w jaki sposób, bez dodatkowych kosztów, wspierać wybrane organizacje, ale też miała okazję, żeby poznać fundacje i stowarzyszenia, na rzecz których działają.

Śniadaniu zawsze towarzyszą koncerty. Tradycyjnie zaczynamy smyczkami — w tym roku po raz kolejny z Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego. Potem zagrali bydgoscy Illegal Boys, dosłownie porywając tłum do tańca oraz toruński MGM. Na zakończenie odbył się koncert piosenek Czesława Niemena, Marka Grechuty i Andrzeja Zauchy. Piosenki mistrzów wykonali laureatki i laureaci telewizyjnych programów „talent show”, artystki i artyści związani z naszym regionem: Sławek Uniatowski, Agnieszka Twardowska, Tobiasz Staniszewski, Paweł Wolsztyński i Kamil Czeszel oraz Kasia Kowalska.

Śniadanie na Trawie to także joga (od samego rana z Weroniką Kokot-Cołbecką oraz spektakularne elementy acro-jogi Studia Yo), cyrkowe sztuczki z Cyrkową, bańki z Klaunem Koko, taniec dziewczynami ze Studia Tańca Defense i capoeirą z Capoeira Angola Toruń oraz Zimba Warszawa.

Dziękujemy Wam wszystkim, że z nami byliście!

Translate »