Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.

W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w XXI wieku.

Nie ma gotowej recepty na to, jak sporządzać dobre plany zagospodarowania przestrzennego oraz jak włączać w ten proces mieszkańców i innych interesariuszy.

Chcielibyśmy pokazać najlepsze polskie dobre praktyki w tworzeniu polityk przestrzennych oraz angażowania i dyskusji z różnymi użytkownikami przestrzeni.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport

Dolina Dolnej Wisły – zapraszamy na film

Zachęcamy do obejrzenia filmy zrealizowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w ramach projektu „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”.  W ramach projektu realizowaliśmy proces dialogowy z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy, którego celem było wypracowanie zasad gospodarowania wodami w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, z uwzględnieniem ochrony ptaków siewkowych oraz interesów poszczególnych grup.
Film opowiada o przyrodzie dwóch obszarów Natura 2000 położonych w województwie kujawsko-pomorskim tj. Żwirowni Skoki i Dolinie Dolnej Wisły. Przedstawia gatunki ptaków siewkowych, które zamieszkują te obszary, a także o potrzebie ich ochrony i podejmowanych działaniach ochronnych.

Głos do filmu użyczyła Krystyna Czubówna!
Film można znaleźć na stronie projektu: www.ptasiewyspy.alauda.org.pl.

Rewitalizacja w Kaliszu. Zbadaliśmy obszar rewitalizacji

W ramach rewitalizacji w Kaliszu przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania społeczne wyznaczonego obszaru rewitalizacji — Śródmieścia i najbliższych okolic.

Rewitalizacja w Kaliszu nie jest tematem nowym. Jak wskazali sami mieszkańcy temat ten podejmowany jest już po raz trzeci. Tym razem jednak do przygotowania programu rewitalizacji Miasto Kalisz podeszło w sposób kompleksowy, dbając o równe zaangażowanie w definiowanie problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji przedstawicieli różnych interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.

Z mieszkańcami obszaru rewitalizacji przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wzięli udział w wywiadach grupowych. Mieszkańcy Śródmieścia i najbliższych okolic mieli także okazję porozmawiać o swoich problemach i potrzebach podczas spacerów badawczych i dyskusji w punktach konsultacyjnych.

Pobierz raport

kalisz_raport

 

Badanie zostało zrealizowane przez połączone zespoły PZR Consulting, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w okresie od września do listopada 2016 roku.

Poszukujemy wykonawcy, który zorganizuje z nami Śniadanie na Trawie!

Wszystkie osoby posiadające doświadczenie z zakresu organizacji pikników oraz edukacji ekologicznej zapraszamy do składania wniosków na organizację Śniadania na Trawie 2017! Wszystkie szczegóły w załącznikach. Na formularze czekamy do 10 kwietnia 2017 roku:

1% dla lepszego, bardziej zielonego miasta

Program do rozliczania PIT 2016 onlineW tym roku po raz drugi prosimy o przekazanie nam 1%. Postanowiliśmy przeznaczyć go na edukacyjne działania związane z zielenią w miastach oraz na sadzenie drzew. Dziękujemy za przekazanie nam 1% w ubiegłym roku. Postanowiliśmy przeznaczyć go na dodruk „Przepisu na ulicę” oraz raportu „Toruń przyjazny seniorom”, które bezpłatnie przekazujemy zainteresowanym samorządom i organizacjom pozarządowym. Nakłady tych publikacji wyczerpały się w ciągu kilku dni, a nadal zwracają się do nas osoby, instytucje, które chciałyby z nimi się zapoznać, czy też zaproponować lekturę swoich radnym, władzom samorządu.

 

Po co miastom drzewa?

W ostatnich miesiącach zostały podjęte decyzje, z którymi trudno pogodzić się nie tylko „ekologicznym ortodoksom”, ale i zwykłym Polkom i Polakom, którzy cenią polską przyrodę. Tak jak wielu innych, niepokoi nas brak zdecydowanych działań na rzecz walki ze smogiem, brak wsparcia dla rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, nowe prawo łowieckie, odstrzały żubrów, wycinka Puszczy Białowieskiej, ale przede wszystkim wycinanie drzew w miejskich parkach, na prywatnych działkach, wzdłuż torowisk i ulic, w centrach miast… Miasto jest w centrum naszego zainteresowania i nie wyobrażamy sobie życia w mieście, w którym nie ma drzew.

Drzewa produkują tlen, są najskuteczniejszym orężem w walce ze smogiem: absorbują dwutlenek węgla i produkują tlen — 10-metrowe drzewo około 120 kg tlenu rocznie. Drzewa absorbują zanieczyszczenia, pomagają chłodzić ulice, ale także domy, dają cień i schronienie ptakom i innym zwierzętom.

Lex Szyszko

Tak zwana „ustawa Szyszki” daje właściwie nieograniczone możliwości w wycinaniu drzew, nie nakłada obowiązku sadzenia nowych. Drzewa sukcesywnie znikają z naszego krajobrazu i nawet (zapowiedziana przez Jarosława Kaczyńskiego) nowelizacja ustawy nie odwróci szkód, które zostały wyrządzone polskim miastom. Trzeba sadzić drzewa! I nie na złość Szyszce, ale po to, żeby nasze dzieci mogły mieszkać w zielonych miastach.

Postanowiliśmy przeznaczyć środki zebrane z 1% na sadzenie nowych drzew — nie tylko w Toruniu, ale także w innych miastach, gdzie prowadzimy projekty. Będziemy intensywniej przekonywać władze miast, organizacje pozarządowe, żeby nie tylko nie wycinać drzew, sprzeciwiać się wycinkom na terenach prywatnych, ale także sadzić drzewa, rekultywować zaniedbane tereny zielone, tworzyć nowe, choćby kieszonkowe, wspierać przydomowe ogródki.

Przekaż nam 1%, zazielenimy miasta.

Numer KRS
0000276152

Malbork na +

Za nami cykl spotkań w ramach projektu „Malbork na + — aktualizacja programu rewitalizacji”. W jego ramach odbyło się pięć spotkań warsztatowych dotyczących poddanym dyskusji przestrzeniom publicznym i podwórkom będącymi częścią obszaru rewitalizacji.

Podczas warsztatów zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy, określiliśmy najważniejszy grupy użytkowników i użytkowniczek wraz z ich potrzebami, zaplanowaliśmy kluczowe kierunki zmian i działania, jakie należy podjąć by przestrzeń znów była atrakcyjna dla malborczan i malborczanek. W całym cyklu udział wzięło ponad 80 osób, w tym mieszkańcy i mieszkanki Malborka, aktywiści i aktywistki miejskie, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych mediów.

 

Włocławek. Nowe Śródmieście

Po wielu tygodniach zbierania danych, badaniach prowadzonych w terenie, rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Włocławka, precyzyjnie został wytyczony obszar rewitalizacji, znajdujący się w samym sercu miasta. W obszar ten wchodzi główny deptak Śródmieścia, czyli ulica 3 Maja, a także jego okolice, ulice Żabia, Cyganka czy Tumska — często wymieniane w trakcie sondaży jako niebezpieczne i wymagające szybkiej interwencji.

5 grudnia, przy ulicy 3 Maja 9, ruszyła Kawiarenka Obywatelska „Cafe Śródmieście”. Ma służyć otwartej komunikacji między urzędnikami i wykonawcami zaangażowanymi w przygotowania do rewitalizacji a mieszkankami obszaru, aby kierunek programu okazał się skutecznym rozwiązaniem problemów nie tylko funkcjonalno-przestrzennych, ale przede wszystkim społecznych. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00–16.00. Każdego dnia w Cafe Śródmieście dyżuruje pracowniczka Urzędu Miasta Włocławka, gotowa na rozmowy o mieście przy ciepłej kawie czy herbacie. Będziemy się starać, aby na miejscu jak najczęściej był także ktoś z PZR. Wkrótce w kawiarni powstanie kącik dla dzieci.

Przed nami kolejne etapy pracy nad diagnozą. Jeszcze w grudniu rozpoczną się wywiady z osobami mieszkającymi lub pracującymi w obszarze rewitalizacji, działacza oraz reprezentantami organizacji pozarządowych z Włocławka. W styczniu rozpoczną się spotkania grup roboczych, do których zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju Włocławka. O szczegółach naboru powiadomimy na początku stycznia.

8 grudnia 2016 r., godzina 18.00

Pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne oraz prezentacja dotychczasowych wyników i raportu: Stara Remiza przy ul. Żabiej 8.

Innowacyjny Mikser w Toruniu: po spotkaniu

4 listopada 2016 roku w Toruniu odbyło się spotkanie z cyklu „Innowacyjny Mikser”, współorganizowane z warszawską Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Podczas sześciogodzinnego warsztatu uczestniczki i uczestniczy poznali bliżej temat innowacji społecznych oraz ich przykłady, koncentrując się na zagadnieniu innowacji dla usług opiekuńczych. Każda obecna osoba miała również okazję podzielić się swoim pomysłem, zbadać jego nowatorskość, a w trakcie pracy w grupach stworzyć jego pierwszy prototyp.

Spotkanie w Toruniu odbyło się jako pierwsze z cyklu, kolejne miały miejsce w Białymstoku oraz Dąbrowie Górniczej.

Wydarzenie jest częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę”, w ramach którego prowadzone są nabory do Inkubatora Pomysłów. Informacje o kolejnych naborach można znaleźć na stronie innowacjespoleczne.org.pl.

Innowacyjny Mikser w Toruniu

W dniu 4 listopada 2016 roku, w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238)​ odbędzie się Innowacyjny Mikser​. Spotkanie​ poświęcone ​będzie​ innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (m.in. opieka i wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych).

 

​Kogo zapraszamy?

 • ​​osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z t​ą sferą​ (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.)​,
 • ​osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych.

Intencją przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

 

W trakcie spotkania:

 • przybliżymy temat innowacji społecznych​,
 • ​porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
 • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
 • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
 • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie minisesji projektowej.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek, 4 listopada 2016 roku,​​ w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238).

 

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza do dnia 1 listopada 2016 roku włącznie. Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 2 listopada.

Zgłoś się na spotkanie

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka z PZR
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. „Innowacyjny Mikser” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 roku w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary.

Brok

Za nami już spotkanie otwierające w Broku, gdzie zaczynamy pracę nad rozwiązaniami dla tego miasta. Na spotkanie przyszło około 50 mieszkanek i mieszkańców Broku. Rozmowa na temat walorów i kłopotów miasta była długa i gorąca, pełna konstruktywnych uwag i wniosków. W przyszłym tygodniu pracę rozpocznie grupa robocza.

Wołomin

W sobotę, 17 września, w czasie Eko Pikniku w Wołominie będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji centrum tego miasta. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli wypełnić sondaże i zapisać się do Grupy Roboczej. Z przeprowadzonej przez nas ankiety miasta wynika, że w mieście jest zbyt mało zieleni. Dlatego w parku na Skwerze im. B. Wodiczki posadzimy Drzewo Życzeń, a każdy będzie mógł wskazać miejsca, gdzie powinny pojawić się kolejne drzewa, krzewy czy też kwiaty. Chcemy zapytać także o problemy seniorek, seniorów i młodzieży, a także zebrać uwagi dotyczące przestrzeni publicznej. 21 września w Sali OSP (ul. Żelazna 10) odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Wołomina, gdzie zaprezentujemy wyniki diagnozy, przeprowadzimy nabór do grup roboczych, a — przede wszystkim — będziemy rozmawiać na temat problemów i potencjału Wołomina.

Lębork

W Lęborku za obszar zdegradowany uznano północną część miasta, dlatego właśnie tam, niedaleko skrzyżowania ulicy Stryjewskiego i Malczewskiego, odbędzie się nasze Spotkanie pod namiotem. Zapraszamy w niedzielę, 25 września, o 12. Przy kawie i ciastkach chcemy porozmawiać na temat możliwościach naprawy tej części miasta. Zapewniamy zajęcia dla dzieci, wygodne miejsca do siedzenia i ciekawe tematy do dyskusji.

Bądźcie z nami. Tylko przy Waszym udziale możemy zmienić Wasze Miasta.

 

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku.

Więcej informacji jest dostępnych w serwisie projektu: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/

Najważniejsze odsyłacze

 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja gmina może zgłosić się projektu, wypełnij formularz kwalifikacyjny „Czy mogę się zgłosić?”
 • Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądać będzie nasza współpraca? Zajrzyj na podstronę „Do czego się zgłaszam”
 • Jeśli potrzebujesz przejrzeć lub pobrać dokumenty, skorzystaj z zakładki „Dokumenty”
 • Jeśli jesteś gotowy/gotowa, by zgłosić gminę do udziału w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, przejdź do zakładki „Formularz zgłoszeniowy”

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Przestrzeń dla partycypacji” – zapraszamy do wspólnego planowania przestrzeni

1 września 2016 r. rozpoczynamy nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do niego gminy, które chciałyby otrzymać wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Zachęcamy do udziału w spotkaniach

 • 6 września 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00–16.00 w Katowicach, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a
 • 8 września 2016 r. (czwartek) w godz. 10.00–16.00 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25

Zgłoś się na spotkanie

 

Trudny proces powstawania dokumentów planistycznych

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe — mówi o tym Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem często okazują się procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy, uzgodniony i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Mieszkańcy spotykają się z urbanistami i urzędnikami i zaczyna się swoista gra: stronie samorządowej zależy na tym, żeby nie powtarzać procedury, która przekreśli sens podjętych do tej pory prac, a mieszkańcy z kolei — zaskoczeni ustaleniami — zaczynają coraz bardziej nerwowo dopytywać o to, kto i dlaczego tak je sformułował — mówi Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, architekt, który pracuje metodami warsztatowymi w planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycznym i rewitalizacji.

 

Partycypacja w planowaniu przestrzeni

Biorąc udział w projekcie, gminy będą mogły — przy wsparciu merytorycznym ekspertów oraz dzięki przyznanym grantom — przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, to znaczy już od momentu tworzenia założeń do jego projektu — mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dzięki temu mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym, co minimalizuje ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.

Nabór do projektu i spotkania informacyjno-szkoleniowe już we wrześniu

Pierwszy nabór gmin do projektu trwać będzie od 1 do 30 września 2016 r. Gminy zainteresowane udziałem, prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego:

Zgłoś zainteresowanie projektem

 

Podczas organizowanych w Warszawie i Katowicach spotkań informacyjno-szkoleniowych wyjaśnimy procedury, zasady udziału, a także przeprowadzimy krótkie szkolenie związane ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym. Spotkania organizują i prowadzą ekspertki i eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji społecznych w gminach oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Na spotkania można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 sierpnia 2016 r.:

Zgłoś się na spotkanie

 

Informacji na temat projektu udzielają

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl
  Joanna Suchomska
  tel. 721 308 790
  e-mail j.suchomska@pzr.org.pl
  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl
  Maria Perchuć-Żółtowska
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mperchuc@stocznia.org.pl
  Maria Nowak
  tel. 22 100 55 94
  e-mail mnowak@stocznia.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Partnerami spotkań są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademickiej oraz Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych.

Translate »