GreenLab Toruń

GreenLab Toruń to projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy i dialogu o zieleni i środowisku w Toruniu oraz przetestowanie partycypacyjnego sposobu dyskusji i podejmowania decyzji o zielonych aspektach funkcjonowania miasta.

Witajcie w projekcie GreenLab Toruń!

W GreenLabie pragniemy stworzyć miejsce, gdzie otwarta komunikacja, dyskusje i wspólne planowanie będą kwitnąć między administracją miasta, mieszkańcami Torunia, organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami. To przestrzeń, w której omawiane będą strategiczne zagadnienia dotyczące zieleni i środowiska w naszym pięknym mieście, a także dokonana będzie ocena dotychczasowych działań oraz sposobów podejmowania decyzji.

Niebagatelnym aspektem naszego projektu jest jego wymiar edukacyjny. Dzięki niemu urzędnicy dowiedzą się więcej o potrzebach mieszkańców, a ci z kolei zdobędą wiedzę o wyzwaniach związanych z obszarem zieleni i środowiska z perspektywy odpowiednich instytucji i wydziałów zarządzających miastem. Korzystać będziemy również z bogatej wiedzy i doświadczenia ekspertów zaangażowanych w projekt.

W ramach projektu GreenLab Toruń będziemy posługiwać się dwoma narzędziami: Zielonym Forum Torunia oraz zespołem roboczym GreenLab. To projekt, który ma na celu sprawdzenie, czy zastosowane narzędzia dialogu będą działać efektywnie na terenie Torunia. Razem dążymy do stworzenia lepszego i bardziej zielonego środowiska dla nas wszystkich!

Projekt jest realizowany przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i został dofinansowany przez Urząd Miasta Torunia.

 

Posłuchaj o projekcie

 

Przeczytaj FAQ dotyczące projektu

Pobierz dokument

 

Koordynator projektu

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail. k.slebioda@pzr.org.pl

Edycja I: Zielone Forum Torunia 2023

Na Zielonych Forach Torunia, które miały miejsce w Kopernikańskim Ośrodku Integracji oraz Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, zgromadziliśmy licznych gości, gotowych do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości naszego miasta. Nasze spotkania były pełne inspirujących pomysłów i refleksji, takich jak usprawnienie komunikacji urzędu z mieszkańcami czy zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w pielęgnowaniu zieleni. W trakcie dyskusji poruszaliśmy również kwestie adaptacji do zmian klimatycznych oraz konieczność ochrony zieleni podczas inwestycji.

Czytaj więcej »

 

Grupa robocza GreenLab Toruń 2023

Nasza grupa składała się z reprezentantów i reprezentantek organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, rad okręgów, oraz ekspertek z obszaru zieleni i ochrony środowiska, którzy byli zainteresowani tematyką zieleni. Do naszej dyskusji dołączyli także przedstawiciele i przedstawicielki Wydziału Środowiska i Ekologii oraz kilku innych wydziałów Urzędu Miasta Torunia. Razem tworzyliśmy zespół liczący około 30 osób, z których aktywnie uczestniczyło od 20 do 25 osób.

Czytaj więcej »

 

Rekomendacje GreenLab Toruń 2023

Adresatami rekomendacji są miejskie instytucje, które głównie pracują w obszarze zieleni i środowiska, ale ich wpływ może się rozciągać także na inne wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, inwestycjami czy komunikacją społeczną.

Czytaj więcej »

 

GreenLab 2024, czyli co dalej?

W nadchodzącym roku chcemy skoncentrować się na Grupie GreenLab (dawna grupa robocza), do której rekrutacja rusza już na początku kwietnia! Zielone Forum — w naszej ocenie — nie do końca się sprawdziło, ale nie chcąc jednak rezygnować z edukacji wymyśliliśmy inną formułę włączenia mieszkańców w proces dyskusji o zieleni (szczegóły już niebawem).

Grupa GreenLab będzie pracowała nad diagnozą problemów i potrzeb związanych z zielenią i środowiskiem w naszym mieście. Ale — co równie ważne — będzie częściowo wspomagała UMT w realizacji pewnych rekomendacji zaakceptowanych przed nasze władze. To istotny aspekt projektu, ponieważ celem GreenLabu jest to, żeby pomysły i sugestie były realizowane. Głęboko wierzymy, że chociaż cześć z nich uda się wdrożyć wspólnie z Wydziałem Środowiska i Ekologii. Po koniec marca poznamy więcej szczegółów.

A co jeszcze nas czeka w 2024? Na pewno będziemy chcieli Was wyciągnąć w teren i wykorzystać potencjał czujnych obserwatorów zieleni w Toruniu.

Aktualności projektu

Pierwsze Zielone Forum toruńskiego Green Labu za nami

W piątkowy wieczór zakończyło się I Zielone Forum Torunia. Mimo kapryśnej aury goście wypełnili całą dużą sale zrewitalizowanego w tym roku Kopernikańskiego Ośrodka Integracji.

Czytaj dalej
GreenLab Toruń logo

FAQ Projektu GreenLab Toruń

Wokół projektu GreenLab Toruń pojawiło się wiele wątpliwości, pytań i zarzutów. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, ponieważ tym działaniem dotykamy jednej z najbardziej wrażliwych miejskich polityk – zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej
GreenLab Toruń logo

GreenLab Toruń

to pilotażowy projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy i dialogu o zieleni i środowisku w Toruniu oraz przetestowanie partycypacyjnego sposobu dyskusji i podejmowania decyzji o zielonych aspektach funkcjonowania miasta.

Czytaj dalej

Badanie dostępności transportu publicznego w Toruniu. Citizen Science

Tworzymy zespół społecznych badaczy i badaczek, aby sprawdzić, czy transport publiczny w Toruniu jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i zespół badaczy z UrbanLab Toruń UMK w ramach programu IMPETUS 4 Citizen Science.

Projekt ma na celu zbadanie barier w zakresie dostępności transportu publicznego w Toruniu, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu społecznym. Będziemy rozwijać poprzednie projekty finansowane przez H2020 dotyczące włączającego transportu publicznego, w szczególności projekt TRIPS, wykorzystując narzędzia do skutecznej oceny mobilności miejskiej w Toruniu, które pomogą uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu lokalnego transportu publicznego. Chcemy zidentyfikować, przeanalizować i podnieść świadomość na temat barier w mobilności miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami w Toruniu angażując je i ich społeczność w działania z zakresu nauki obywatelskiej.

Rezultaty projektu badawczego posłużą do wdrożenia nowej polityki transportowej w mieście Toruniu. Podstawą do zmian będą wyniki badania ankietowego o znacznej próbie badawczej. Jest to jedyny potwierdzony punkt widzenia użytkownika-pasażera komunikacji miejskiej.

 

Citizen Science

Będziemy promować naukę obywatelską w Toruniu, gdzie jest ona rzadko praktykowana, nie tylko w naukach społecznych, a nawet wśród młodego pokolenia. Oprócz wspierania nauki obywatelskiej w Polsce, planujemy również zająć się ogólną potrzebą uczynienia samej nauki obywatelskiej bardziej inkluzywną, nie tylko poprzez zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych badaczy.

 

Cele Projektu

 1. Zwiększona i szeroko rozpowszechniona wiedza na temat dostępności i włączenia społecznego w transporcie publicznym w Toruniu.
 2. Większa znajomość i wykorzystanie podejścia Citizen Science w mieście, w tym wśród pracowników uniwersytetu i lokalnych społeczności osób z niepełnosprawnościami.
 3. Większa świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie mobilności miejskiej wśród użytkowników transportu publicznego.

 

Koordynatorka projektu

Jeśli jesteś osobą z niepełnosposprawnością i chcesz się zaangażować – zostać naszym społecznym badaczem, skontaktuj się z koordynatorką projektu.

  Agnieszka Trzaska
  tel. 507 099 127
  e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Zakres przestrzenny

Badanie zostanie przeprowadzone na terytorium Torunia. Zamierzamy zbadać istotne wyzwania związane z mobilnością w granicach administracyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem do 15 kluczowych węzłów i miejsc docelowych, w szczególności w naszym średniowiecznym centrum miasta, które wpisane jest na listę UNESCO.

Jeśli chodzi o zasięg, będziemy nie tylko informować o wynikach projektu w Polsce (zwłaszcza w formie publikacji, networkingu, policy papers), ale także szukać synergii z podobnymi inicjatywami w Europie. Główne i realne oddziaływanie będzie jednak miało charakter lokalny, w skali miasta.

 

Harmonogram i planowane działania

 • Pilotaż badania – lipiec 2023
 • Badanie właściwe – 25.09 – 10.11
 • Analiza zebranych danych i opracowanie raportu 10.11 – 10.12
 • Organizacja spotkania otwartego na temat dostępności transportu publicznego i przestrzeni publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami 25.09 – 15.10
 • Organizacja spotkania otwartego na temat citizen science i aplikacyjności tego podejścia 13.11 – 26.11
 • Organizacja spotkania podsumowującego wyniki badania z dyskusją o ich implementacji 4.12-10.12

 

Beneficjenci projektu

Projekt w swoim założeniu ma na celu poprawę mobilności osób ze szczególnymi potrzebami w Toruniu.

 

Nasz zespół

 • Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
  • Agnieszka Trzaska
  • Joanna Suchomska
 • UrbanLabToruń:
  • Ewelina Lopata
  • Paweł Smoliński
  • Mateusz Kowalski
  • Damian Jasiński

Aktualności projektu

Badanie dostępności transportu publicznego w Toruniu. Formularz pytań.

Podziel się z nami swoją opinią na temat dostępności i komfortu korzystania z transportu publicznego w Toruniu! Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, lub znasz jej potrzeby podziel się swoją opinią.

Czytaj dalej

Nowy projekt na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami: BADANIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W TORUNIU.

Tworzymy zespół społecznych– badaczy i badaczek aby sprawdzić czy transport publiczny w Toruniu jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i zespół badaczy z UrbanLab Toruń UMK w ramach programu IMPETUS 4 Citizen Science

Czytaj dalej

Tu mieszkam, tu działam

Od dłuższego czasu działając lokalnie obserwujemy coraz mniejszy stopień zaangażowania społecznego i osłabienie poczucia tożsamości na terenie Chełmińskiego Przedmieścia w Toruniu.

To historyczna dzielnica miasta. Zamieszkuje ją ok. 45 tysięcy osób. Historia przedmieścia sięga początków miasta, co pozwoliło na ukształtowanie się swoistego charakteru i tożsamości tego miejsca. Druga połowa XX i pierwsze dekady XXI wieku to okres intensywnej modernizacji i rozbudowy miasta. Wiązało się z dużym przekształceniem tego terenu.

Wskutek postępującej rozbudowy tej części miasta, zatarte zostały historycznie ukształtowane granice okręgu Chełmińskiego Przedmieścia. Zmiana struktury zabudowy, poprzez zniszczenie historycznych budynków szkieletowych i nielicznych w tej części miasta willi zastąpionych zabudową wielorodzinną skutkowało znacznymi zmianami demograficznymi. Nastąpiła wymiana i wzrost liczby mieszkańców okręgu pochodzących z innych części miasta lub spoza Torunia, co wpłynęło na zanik dotychczasowej wyraźnej tożsamości mieszkańców tej części miasta, ukształtowanej głównie historycznie. W obecnych granicach okręgu znajdują się też obszary historycznie odrębnych, posiadających odmienną tożsamość dzielnic: część Mokrego, Bielany, część osiedla Wrzosy.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam i Radą Okręgu Chełmińskie, chcemy podnieść poziom aktywności społecznej i działać na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców;

Case study obejmujące jeden z trzynastu funkcjonujących w mieście okręgów pozwoli wypracować metodę możliwą do zastosowania w kolejnych okręgach.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy składającej się z prac studyjnych i warsztatów, uwzględniającej zarówno mieszkańców jak i radę okręgu. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje sytuacji społecznej na Chełmińskim Przedmieściu.

Posłużą one do opracowania rekomendacji i wniosku o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania rad okręgu w Toruniu. Działająca w okręgu rada okręgu złoży wniosek do Prezydenta Miasta Torunia wykorzystując jako argumentację materiały zebrane podczas realizacji projektu.

Bezpośrednimi odbiorcami naszego projektu są Mieszkańcy okręgu Przedmieście Chełmińskie – zamieszkujący zarówno część centralną jak i części peryferyjne oraz mieszkańcy części okręgów przyległych. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w diagnozie (200 osób) oraz do udziału we wspólnych warsztatach z członkami rady okręgu (min. 60 osób).Zależy nam na zaangażowaniu młodzieży – tak, aby dzięki zwiększeniu poziomu tożsamości lokalnej, określeniu przynależności do okręgu od najmłodszych lat rozwijać w nich nawyk aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych. Planujemy zaangażowanie w diagnozę uczniów w trakcie lekcji z wychowawcą / lekcji historii.

Chcemy bezpośrednio dotrzeć do władz Miasta – Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Torunia i stworzyć rekomendacje dotyczące warunków brzegowych, na jakich funkcjonować powinna jednostka pomocnicza Gminy Miasta Torunia.

W nasze działania chcemy zaangażować formalne i nieformalne organizacje działające na obszarze okręgu chełmińskie.

Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Torunia z pozostałych okręgów, gdyż zgodnie z naszym założeniem, wnioski z projektu będzie można odnieść do funkcjonowania wszystkich rad okręgowych w Toruniu.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Damian Jasiński
  tel. 881 301 125
  e-mail d.jasinski@pzr.org.pl

 

Partnerzy projektu

Społeczni Ekodoradcy

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Zrekrutujemy i przeszkolimy 20-osobową sieć społecznych doradców antysmogowych, którzy będą docierać do mieszkańców, informując ich o konieczności wymiany ogrzewania, dostępnych dotacjach i punktach doradczych w Toruniu. Doradcy będą diagnozować problemy i bariery spowalniające proces wymiany pieców, które posłużą do formułowania rekomendacji zmian oferty pomocowej Torunia.

Równolegle prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna. Przez cały okres działalności doradców zapewnimy im opiekę merytoryczną i spotkania wzmacniające grupę. 10 doradców będzie miało możliwość uzyskania certyfikatu audytora energetycznego. Zorganizujemy warsztaty dla przedstawicieli samorządów z województwa, których celem będzie przedstawienie rekomendacji wynikających z realizacji projektu i dyskusja nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w gminach. Działania projektu pozwolą na zebranie danych do wprowadzenia zmian w systemowych narzędziach antysmogowych, a te w kolejnych latach przełożą się na zwiększenie tempa wymiany pieców oraz poprawę jakości powietrza.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Bydgoskim Alarmem Smogowym i Wydziałem Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Posłuchaj o projekcie w Radiu PiK

 

 

Koordynatorka z ramienia PZR

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Dlaczego ten projekt jest ważny?

Jakość powietrza jest w Polsce jednym z kluczowym tematów debaty publicznej ostatnich lat, a pojęcia takie jak smog, pył zawieszony czy alarm smogowy mało komu są obce. Według danych GIOŚ, w 2018 r. w Polsce największy udział przypisuje się zanieczyszczeniom pochodzącym z sektora komunalno-bytowego (indywidualnego ogrzewania) – 40,2%, gdzie do głównych zanieczyszczeń zaliczyć należy pyły zawieszone, powstające w domowych paleniskach. Badania wśród przedstawicieli polskich miast wskazują, że problem jakości powietrza jest kluczowym wyzwaniem. Niezależnie od wielkości miasta najczęściej wskazywanym problemem jest ograniczanie wykorzystania tradycyjnych nośników energii cieplnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. (Rzeńca, A, Sobol, A., Ogórek, P., 2021. Raport o stanie polskich miast. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu).

Audyty NIK przeprowadzone w polskich samorządach i europejski audyt działań na rzecz jakości powietrza wskazują też na:

 1. konieczność ewaluowania realizowanych działań,
 2. potrzebę zwiększenia koordynacji działań i współpracy podmiotów na rzecz poprawy jakości powietrza,
 3. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczeń powietrza,
 4. poprawę monitoringu powietrza (Joint report on air quality, Raport NIK P/19/031).

W celu ograniczanie niskiej emisji w Polsce w ostatnich latach wprowadzane są tzw. uchwały antysmogowe określające rodzaje paliw dopuszczonych do spalania oraz wyznaczające terminy, od których nie można już użytkować pieców o określonych klasach. Dla miasta Torunia obowiązują dwa akty prawa lokalnego: uchwała antysmogowa dla woj. kuj-pom z 2019 r. oraz jej zaostrzenie dla 8 miejscowości z województwa, w tym Miasta Toruń. Zgodnie z ich postanowieniami bezklasowe piece na paliwa stałe można użytkować tylko do 31.12.2023 roku, a od 1.01.2022 nie można instalować urządzeń grzewczych na paliwa stałe tam, gdzie w ulicy jest dostępna sieć ciepłownicza lub gazowa.

W Toruniu największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja komunalno-bytowa (65,9%) oraz emisja punktowa (17,5%) (dane za 2019 rok). Stan jakości powietrza jest monitorowany przez 10 stacji pomiarowych w ramach miejskiego systemu monitoringu jakości powietrza. Wyniki bieżących obserwacji są w sposób ciągły udostępnione na miejskiej stronie internetowej oraz dostępne w aplikacji mobilnej EKOToruń. Osiedla z najwyższymi przekroczeniami średniodobowych norm jakości powietrza w Toruniu to: Wrzosy, działki św. Józefa, działki PZWANN, Stawki i Podgórz. W mieście jest ponad 10 tys. źródeł ogrzewania na paliwa stałe. Ich koncentracja występuje w miejscach z liczną starą zabudową jednorodzinną oraz kamienicami w zasobach komunalnych, gdzie nadal dominują kaflowe piece węglowe.

Toruń od lat zachęca mieszkańców do korzystania z miejskiego wsparcia finansowego na zamianę systemu ogrzewania. W okresie 1997-2020 w wyniku prowadzonych działań zlikwidowano 8221 palenisk węglowych i udzielono w sumie 25,6 mln zł dotacji. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 2 198 654,75 zł likwidując 186 kotłów oraz 243 pieców kaflowych.

W UMT działa punkt konsultacyjno-informacyjny do obsługi Programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje na temat programu i zasad ubiegania się o dofinansowanie, skorzystać z pomocy urzędników w procesie składania wniosków i rozliczeniu dotacji. W tym samym miejscu można uzyskać doradztwo odnośnie miejskiego programu dofinansowania do wymiany ogrzewania.

Informacje pozyskane z UMT wskazują, że od początku roku zainteresowanie dotacjami do wymiany ogrzewania gwałtownie spada. W pierwszych 3 miesiącach 2022 roku złożono jedynie 33 wnioski o dotację miejską, w porównaniu z 87 w analogicznym okresie zeszłego roku. Z pewnością wpływ na tą sytuację mają czynniki zewnętrzne (zmiany na rynkach cen nośników energii cieplnej, wojna na Ukrainie). Jednak pracowniczka UMT obsługująca punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” wskazuje także na generalny problem niskiej świadomości mieszkańców Torunia w zakresie skutków niskiej emisji dla zdrowia, ale także w zakresie obowiązujących przepisów. Mieszkańcy, którzy obecnie zgłaszają się do punktu z reguły nie wiedzą o zaostrzeniu uchwały antysmogowej dla Torunia i braku możliwości wymiany pieców na kolejne piece na paliwa stałe.

Nasze dotychczasowe doświadczenia z działań antysmogowych w Bydgoszczy wskazują, że najskuteczniejsza jest praca w terenie i bezpośrednie dotarcie do mieszkańców. Jest to ostatni moment na zintensyfikowanie działań i połączenie sił lokalnych decydentów, NGO, społeczników i samych mieszkańców. Dotychczasowe aktywności podejmowane przez UMT w zakresie informowania i motywowania mieszkańców Torunia do wymiany źródeł ogrzewania są niewystarczające i nie pozwolą na osiągnięcie stawianych przed Toruniem celów.

Dlatego stworzymy sieć Społecznych Ekodoradców, którzy będą w sposób bezpośredni przekazywać informacje mieszkańcom, szczególnie posiadaczom bezklasowych pieców, o dostępnych dotacjach i pomocy w wymianie źródeł ogrzewania. Będą zbierać też informacje o potrzebach i obawach mieszkańców związanych z wymianą ogrzewania. Wdrożenie zmian, na podstawie zebranych informacji i doświadczeń z pracy terenowej doradców pomoże przyśpieszyć tempo wymiany węglowych pieców i poprawi jakość powietrza w Toruniu.

Baj bez barier

„Baj bez barier”, czyli „Teatr jako zwierciadło — partycypacyjne działania artystyczne, edukacyjne i infrastrukturalne na rzecz rozwoju dostępności w Teatrze «Baj Pomorski» w Toruniu”, to projekt, który realizujemy w partnerstwie z Teatrem „Baj Pomorski” w Toruniu dzięki funduszom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) w ramach konkursu „Kultura bez barier”.

Projekt trwa od sierpnia 2022 do czerwca 2023.

Celem projektu jest szczegółowe poznanie specjalnych potrzeb, opracowanie zestawu dobrych rozwiązań i zainicjowanie ich wdrożenia w zakresie dostępności w Teatrze „Baj Pomorski”, dla trzech grup społecznych: osób z niepełnosprawnością ruchową, ze spektrum autyzmu oraz niewidomych i niedowidzących.

Kultura to sfera życia o wielkiej różnorodności — tak samo zróżnicowani powinni być także jej odbiorcy. Jak wiemy, są grupy społeczne, które mają w tym zakresie specjalne potrzeby, na które instytucje kultury nie zawsze potrafią odpowiedzieć. Prowadzi to do problemu wykluczenia i trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym i z tym tematem chcemy się zmierzyć w naszym projekcie. Naszym zdaniem otwiera to również potrzebną dyskusję o różnorodności potrzeb i umiejętności komunikowania o nich oraz o znaczeniu uwzględniania neuroróżorodności w przestrzeni publicznej.

Główne założenie projektu „Baj bez barier” realizuje podstawową zasadę modelu stworzonego przez Fundację Kultury bez Barier: przez cały jego okres, od diagnoz, przez szukanie rozwiązań, projektowanie wydarzeń, po ewaluację, jesteśmy w ciągłym dialogu i współtworzeniu ze środowiskiem naszych grup docelowych.

Dlatego też uznaliśmy, że najlepszym do tego narzędziem będzie prowadzony przez nas Zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzić będą nie tylko pracownicy Teatru „Baj Pomorski”, ale przede wszystkim osoby ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunowie i terapeuci. Zespół będzie na bieżąco ewaluował wszystkie wydarzenia projektu oraz pracował nad strategią rozwoju w zakresie dostępności dla Baja Pomorskiego na kolejne lata.

 

O projekcie opowiadaliśmy w Radiu Eska


 

Planowane działania w ramach projektu

 1. Szczegółowa diagnozę barier i potrzeb uczestnictwa w wydarzeniach Teatru „Baj Pomorski” wśród trzech grup docelowych osób ze specjalnymi potrzebami z naszego regionu.
 2. Warsztaty dla pracowników teatru — podnoszenie kompetencji miękkich, podstawy asystowania osobom ze specjalnymi potrzebami.
 3. Integracyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uwzględniające specjalne potrzeby uczestników.
 4. Partycypacyjne stworzenie spektaklu teatralnego z trzema grupami docelowymi projektu.
 5. Stworzenie audiodeskrypcji spektaklu.
 6. Wyposażenie sali teatru w słuchawki do audiodeskrypcji.

 

Koordynatorka z ramienia PZR

  Agnieszka Trzaska
  tel. 507 099 127
  e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Raport diagnozy barier i potrzeb w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

Zakończyliśmy etap diagnozy, którą przeprowadziliśmy w ramach projektu „Baj bez barier”, aby poznać potrzeby i bariery w uczestnictwie w ofercie Teatru Baj Pomorski w Toruniu osób ze specjalnymi potrzebami, szczególnie: osób niewidomych i niedowidzących, w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością ruchową.

Czytaj dalej

 

Harmonogram projektu i informacje praktyczne

 • Diagnoza barier i potrzeb trwa od sierpnia 2022 i zakończy się w październiku 2022. W jej ramach realizujemy wywiady indywidualne, spacery badawcze i fokusy grupowe z naszymi grupami docelowymi.
 • Zespół do spraw dostępności będzie spotykać się raz w miesiącu na kilkugodzinne prowadzone przez nas warsztaty. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2022.
 • Warsztaty dla pracowników zaplanowane są jako cykl kilku całodziennych spotkań, które realizowane będą od listopada 2022 do marca 2023.
 • Integracyjne warsztaty teatralne odbywać się będą od grudnia 2022 do kwietnia 2023.
 • Premiera spektaklu zaplanowana jest na czerwiec 2023.

Będziemy na bieżąco informować o aktualnościach i działaniach w ramach projektu w naszym serwisie internetowym oraz na naszym profilu na Facebooku.

Przepis na Polną

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

W latach dwutysięcznych firma zaczęła podupadać. Opisuje to w „Zapaści” Marek Szymaniak (Wydawnictwo Czarne).

W 2015 roku nowi właściciele firmy FAM — Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zaczęli inwestować w nowe branże, między innymi w motoryzacyjną. Postanowili także powrócić do starych zwyczajów i w większym stopniu brać udział w życiu lokalnej społeczności, wspierać jej działania. FAM powołał Fundację Odlewnia, która zaprosiła nas do realizacji projektu „Przepis na Polną”.

Przy ulicy Polnej, na terenie należącym do FAM-u, powstanie sąsiedzki skwer. Jego dokładne usytuowanie zostanie ustalone z potencjalnymi użytkowniczkami i użytkownikami — właśnie rozpoczynamy diagnozę, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy pracują w odlewni oraz tymi, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Sprawdzimy, kto i w jaki sposób chciałby spędzać tu czas. W zaprojektowaniu tej przestrzeni pomoże nam JAZ+Miasto z pracowni JAZ+Architekci z Warszawy, z którymi już kilkakrotnie wspólnie projektowaliśmy przestrzeń publiczną.

Podczas prowadzonej przez nas diagnozy dowiemy się także, czy w przyszłości przydałby się tutaj dom sąsiedzki, być może w miejscu, gdzie wcześniej mieścił się klub zakładowy. Zapytamy, jakie funkcje powinno pełnić takie miejsce, czy w tej części Chełmna przydałaby się swego rodzaju świetlica, gdzie dzieci mogłyby odrabiać lekcje lub brać udział w zajęciach plastycznych, czy też może sala warsztatowa, w której mogliby się spotykać emerytowani pracownicy i młodzież.

 

Koordynatorka projektu

  Dominika Urzędowska
  tel. 605 290 879
  e-mail d.urzedowska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Przepis na ulicę. Nowa Polna w Chełmnie

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

Czytaj dalej

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Fundację Odlewnia — lidera projektu, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Urząd Miasta Chełmno w partnerstwie z pracownią JAZ+Architekci.

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych.

Na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach — w Starym Fordonie, w Śródmieściu, na Miedzyniu, Osowej Górze i Okolu będą pracowały grupy antysmogowe złożone z mieszkańców tych części miasta. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.

Wyniki działalności osiedlowych grup zostaną wykorzystane w pracy Miejskiego Zespołu Antysmogowego, tworzonego na potrzeby projektu. Zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie działań systemowych dla innych obszarów miasta. Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. Bydgoszczanie, którzy będą chcieli włączyć się w obywatelski monitoring powietrza, otrzymają czujniki.

W ramach projektu będzie prowadzona także kampania informacyjno-edukacyjna, diagnoza ubóstwa energetycznego w Bydgoszczy, działania na szczeblu regionalnym oraz procesy młodzieżowe w szkołach ponadpodstawowych.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Wdrożenie rekomendacji Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego

Miasto Bydgoszcz rozpoczęło wdrażanie rekomendacji, nad którymi wspólnie Z Urzędem Miasta Bydgoszcz i Bydgoskim Alarmem Smogowym pracowaliśmy w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy!

Czytaj dalej

Sieć czujników Nettigo Air Monitor w Bydgoszczy

Sieć czujników Nettigo Air Monitor w Bydgoszczy utworzyliśmy w projekcie Bydgoski Włącznik Antysmogowy, który został sfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj dalej

Ruszamy z kolejnym projektem antysmogowym dla województwa Kujawsko Pomorskiego

Razem z Bydgoskim Alarmem Smogowym dostaliśmy grant na realizację projektu interwencyjnego. Ruszamy z “Kujawsko – Pomorskim” bez smogu.

Czytaj dalej

Wnioski z narady obywatelskiej Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego

Jak przyspieszyć tempo wymiany bezklasowych pieców w województwie kujawsko-pomorskim? Zebraliśmy postulaty samorządów województwa.

Czytaj dalej

Bydgoski Włącznik Antysmogowy - raport z diagnozy jakości powietrza w Bydgoszczy

Publikujemy raport podsumowujący diagnozę środowiskową i społeczną jakości powietrza w Bydgoszczy.

Czytaj dalej

Bydgoski Włącznik Antysmogowy. Spotkanie pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych

Wspólna wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy, ciekawe pomysły i konkretne działania antysmogowe dla osiedli — tak można podsumować kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy dla pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych, które odbyło się 7 kwietnia 2022 r. w Młynach Rothera.

Czytaj dalej

Rosną ceny energii cieplnej. Czy opłaca się wymieniać piec na ekologiczny? Stop smog.

Z rocznych raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim dochodzi do stałego lub okresowego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, czyli przydomowych kotłowni na węgiel i drewno.

Czytaj dalej

Sztuczne płuca na placu Rapackiego — sprawdzimy, czym oddychają torunianie

Od 14 do 28 stycznia 2022 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zobacz czym oddychasz”, na placu Rapackiego stanie makieta sztucznych, oddychających płuc Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). 

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Celem projektu jest budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu 10 lokalnych inicjatyw związanych z Wisłą otrzyma wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz materialne. Pomożemy stworzyć Kujawską Wiślaną Sieć, integrującą środowisko sympatyków najdłuższej polskiej rzeki. Ułatwi to zabieranie głosu i podejmowanie działań na rzecz Wisły w przyszłości.

Odbędą się także debaty publiczne na tematy, które okażą się najistotniejsze dla organizacji związanych z tą rzeką. Konieczne wydaje się stworzenie platformy do wspólnych działań na rzecz Wisły, pomimo różnych, często odmiennych, przekonań dotyczących pomysłów na jej zagospodarowanie.

Planujemy również wizytę studyjną w Norwegii, gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę i dziedzictwo kulturowe związane z rzeką Vefsną.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Wolna Wisła. Partnerami są Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark.

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Korzystajmy z Wisły w Toruniu w duchu zrównoważonego rozwoju! Artykuł stypendystki PZR.

  Od lipca pracujemy ze studentami i studentkami nad tematyką zrównoważonego rozwoju w ramach projektu “Experience Exchange among V4 and Georgian Youth for Building Sustainable Communities”, finansowanego ze środków Funduszu Wyszechradzkiego.

Czytaj dalej

Diagnoza społecznego otoczenia Wisły w województwie kujawsko-pomorskim — raport z badania

Publikujemy raport dotyczący społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie: wiślane inicjatywy potrzebują wzmocnienia i sieciowania.

Czytaj dalej

Projekt #WisłaWciąga, który realizujemy w partnerstwie z Fundacją Wolna Wisła wchodzi w drugi etap i wypływa na szerokie wody!

Zakończył się czas pracy z naszymi organizacjami nad ich Wiślanymi Inicjatywami Lokalnymi (wkrótce ich podsumowanie) a rozpoczynamy projektowanie Kujawskiej Sieci Wiślanej.

Czytaj dalej

Wiślane Inicjatywy Lokalne

W ramach projektu „Wisła wciąga”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolna Wisła, do 21 marca 2022 r. zbieramy pomysły na Wiślane Inicjatywy Lokalne (WIL). Oferujemy merytoryczne i organizacyjne wsparcie, szkolenia oraz dofinansujemy wybranych inicjatyw.

Czytaj dalej

Wisła wciąga mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

„Wisła musi być dzika i zarazem zagospodarowana” — to jeden z głównych wniosków z pierwszych warsztatów diagnostycznych w ramach projektu „Wisła wciąga”, które odbyły się 15 grudnia na Przystani AZS w Toruniu.

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Czytaj dalej
Translate »