Przepis na Polną

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

W latach dwutysięcznych firma zaczęła podupadać. Opisuje to w „Zapaści” Marek Szymaniak (Wydawnictwo Czarne).

W 2015 roku nowi właściciele firmy FAM — Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zaczęli inwestować w nowe branże, między innymi w motoryzacyjną. Postanowili także powrócić do starych zwyczajów i w większym stopniu brać udział w życiu lokalnej społeczności, wspierać jej działania. FAM powołał Fundację Odlewnia, która zaprosiła nas do realizacji projektu „Przepis na Polną”.

Przy ulicy Polnej, na terenie należącym do FAM-u, powstanie sąsiedzki skwer. Jego dokładne usytuowanie zostanie ustalone z potencjalnymi użytkowniczkami i użytkownikami — właśnie rozpoczynamy diagnozę, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy pracują w odlewni oraz tymi, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Sprawdzimy, kto i w jaki sposób chciałby spędzać tu czas. W zaprojektowaniu tej przestrzeni pomoże nam JAZ+Miasto z pracowni JAZ+Architekci z Warszawy, z którymi już kilkakrotnie wspólnie projektowaliśmy przestrzeń publiczną.

Podczas prowadzonej przez nas diagnozy dowiemy się także, czy w przyszłości przydałby się tutaj dom sąsiedzki, być może w miejscu, gdzie wcześniej mieścił się klub zakładowy. Zapytamy, jakie funkcje powinno pełnić takie miejsce, czy w tej części Chełmna przydałaby się swego rodzaju świetlica, gdzie dzieci mogłyby odrabiać lekcje lub brać udział w zajęciach plastycznych, czy też może sala warsztatowa, w której mogliby się spotykać emerytowani pracownicy i młodzież.

 

Koordynatorka projektu

  Dominika Urzędowska
  tel. 605 290 879
  e-mail d.urzedowska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Przepis na ulicę. Nowa Polna w Chełmnie

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

Czytaj dalej

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Fundację Odlewnia — lidera projektu, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Urząd Miasta Chełmno w partnerstwie z pracownią JAZ+Architekci.

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych.

Na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach — w Starym Fordonie, w Śródmieściu, na Miedzyniu, Osowej Górze i Okolu będą pracowały grupy antysmogowe złożone z mieszkańców tych części miasta. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.

Wyniki działalności osiedlowych grup zostaną wykorzystane w pracy Miejskiego Zespołu Antysmogowego, tworzonego na potrzeby projektu. Zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie działań systemowych dla innych obszarów miasta. Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. Bydgoszczanie, którzy będą chcieli włączyć się w obywatelski monitoring powietrza, otrzymają czujniki.

W ramach projektu będzie prowadzona także kampania informacyjno-edukacyjna, diagnoza ubóstwa energetycznego w Bydgoszczy, działania na szczeblu regionalnym oraz procesy młodzieżowe w szkołach ponadpodstawowych.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

Koordynator projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Bydgoski Włącznik Antysmogowy. Spotkanie pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych

Wspólna wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy, ciekawe pomysły i konkretne działania antysmogowe dla osiedli — tak można podsumować kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy dla pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych, które odbyło się 7 kwietnia 2022 r. w Młynach Rothera.

Czytaj dalej

Rosną ceny energii cieplnej. Czy opłaca się wymieniać piec na ekologiczny? Stop smog.

Z rocznych raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim dochodzi do stałego lub okresowego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, czyli przydomowych kotłowni na węgiel i drewno.

Czytaj dalej

Sztuczne płuca na placu Rapackiego — sprawdzimy, czym oddychają torunianie

Od 14 do 28 stycznia 2022 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zobacz czym oddychasz”, na placu Rapackiego stanie makieta sztucznych, oddychających płuc Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). 

Czytaj dalej

Rekrutacja do Osiedlowych Grup Antysmogowych w ramach projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”

Jeśli mieszkasz w Bydgoszczy i chcesz włączyć się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Twojej najbliższej okolicy, wypełnij formularz i zgłoś się do Grupy Antysmogowej na Twoim osiedlu.

Czytaj dalej

Spotkanie otwierające projekt Bydgoski Włącznik Antysmogowy

16 grudnia odbyło się zdalne spotkanie otwierające projekt projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”.

Czytaj dalej

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych.

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Celem projektu jest budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu 10 lokalnych inicjatyw związanych z Wisłą otrzyma wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz materialne. Pomożemy stworzyć Kujawską Wiślaną Sieć, integrującą środowisko sympatyków najdłuższej polskiej rzeki. Ułatwi to zabieranie głosu i podejmowanie działań na rzecz Wisły w przyszłości.

Odbędą się także debaty publiczne na tematy, które okażą się najistotniejsze dla organizacji związanych z tą rzeką. Konieczne wydaje się stworzenie platformy do wspólnych działań na rzecz Wisły, pomimo różnych, często odmiennych, przekonań dotyczących pomysłów na jej zagospodarowanie.

Planujemy również wizytę studyjną w Norwegii, gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę i dziedzictwo kulturowe związane z rzeką Vefsną.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Wolna Wisła. Partnerami są Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark.

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Wiślane Inicjatywy Lokalne

W ramach projektu „Wisła wciąga”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolna Wisła, do 21 marca 2022 r. zbieramy pomysły na Wiślane Inicjatywy Lokalne (WIL). Oferujemy merytoryczne i organizacyjne wsparcie, szkolenia oraz dofinansujemy wybranych inicjatyw.

Czytaj dalej

Wisła wciąga mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

„Wisła musi być dzika i zarazem zagospodarowana” — to jeden z głównych wniosków z pierwszych warsztatów diagnostycznych w ramach projektu „Wisła wciąga”, które odbyły się 15 grudnia na Przystani AZS w Toruniu.

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Czytaj dalej

Bez lipy!

Wspólnie z Miastem Bydgoszczą rozpoczynamy projekt „Bez lipy!”.

Razem z mieszkankami i mieszkańcami miasta opracujemy bydgoskie standardy zieleni (jak powinny być zabezpieczane drzewa podczas remontów drogi, zasady dotyczące nasadzeń itp.). Planujemy także pomóc w przeprowadzeniu zielonych interwencji, zazielenić jakiś skwer lub ścianę, stworzyć społeczny ogród albo posadzić krzewy róż — wesprzemy projekty mieszkańców czy też bydgoskich przedsiębiorców. Zweryfikujemy, jak tego typu działania sprawdzają się w Bydgoszczy i czy warto je ponawiać, gdy już projekt się skończy. Powstanie także aplikacja ułatwiająca wpływ mieszkańców na zieleń miejską.

Mamy nadzieję, że „Bez lipy!” stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji, że dzięki niemu nasze miasta ponownie się zazielenią.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany we współpracy z Oslo.

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Zielona interwencja na Kapuściskach

W ramach projektu „Bez lipy!” przeprowadzilśmy zielone interwencje, czyli wprowadzenie zieleni tam, gdzie — zdaniem bydgoszczanek i bydgoszczan — jej brakowało. Dzięki naszemu wsparciu przed Aktywnym Warsztatem stanęły skrzynie z roślinnością, posadzono także krzewy bzu. Krzewy posadzono przed Szkołą Podstawową nr 31 i w Parku Bydgoskich Spółdzielców. W sobotę, 4 czerwca 2022 roku do wspólnego […]

Czytaj dalej

„Bez lipy!” na finiszu

Projekt projektu „Bez lipy!” trwa już ponad rok. Powoli zmierza ku finiszowi. Trwają ostatnie prace nad spisaniem standardów zieleni, wkrótce gotowa będzie aplikacja, która pomoże zarządzać zielenią, Zespół ds. zieleni przygotowuje też ostatnią zieloną interwencję.

Czytaj dalej

Bez lipy! Wizyta w partnerskim Oslo

W ramach projektu „Bez lipy!” odwiedziliśmy naszego Partnera — Miasto Oslo, by wymieniać się doświadczeniami w zarządzaniu zielenią i tworzeniu miasta przyjaznego mieszkańcom. Podczas wykładów i spacerów poznaliśmy praktyki i narzędzia Oslo, które mogą stanowić inspirację dla polskich samorządów. To były bardzo intensywne trzy dni.

Czytaj dalej

15. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju — Zielone interwencje w Bydgoszczy

W sobotę 18 września 2021 ulica Mostowa w Bydgoszczy zostanie zamknięta dla samochodów. Przestrzeń ulicy zostanie oddana bydgoskim organizacjom pozarządowym. W imieniu organizatorów zapraszamy w godzinach od 12.00 do 17.00!

Czytaj dalej

Bez lipy! Poznaj skład Zespołu ds. zieleni

Zespół ds. zieleni wypracuje bydgoskie standardy zieleni, weźmie udział w pracach nad aplikacją, która wesprze komunikację na temat zieleni w mieście oraz przygotuje i będzie nadzorować zielone interwencje prowadzone w ramach projektu „Bez lipy!”. Zespół tworzą osoby reprezentujące różnorodne środowiska, posiadające różne kompetencje i doświadczenia. W jego pracach biorą udział:

Czytaj dalej

Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie pracowało ponad 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby zawodowo związane z zielenią oraz mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy aktywnie działający na rzecz przyrody w mieście.

Czytaj dalej

Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych instytucji (deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe), organizacji pozarządowych, rad osiedli, ekspertów oraz mieszkańców.

Czytaj dalej

Bez lipy! Spotkanie inaugurujące projekt oraz panel startowy

We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o g. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne inaugurujące projekt „Bez lipy!”. O g. 17.00 rozpocznie się panel startowy o zieleni — spotkanie poświęcone ekobenefitom.

Czytaj dalej

Centrum Kultury Fordon

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Naszą rolą było przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania kultury w Fordonie oraz przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie procesu projektowania działania instytucji. Już pobieżna analiza dokumentów i pierwsze rozmowy uzasadniły potrzebę stworzenia dużej silnej instytucji kultury w tej części Bydgoszczy. W Fordonie funkcjonuje kilka prężnych organizacji, takich jak: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Fundacja Wiatrak, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jednak potrzeby mieszkanek i mieszkańców są dużo większe. W dzielnicy brakuje profesjonalnej sali widowiskowej, w której mogłyby się odbywać koncerty, nie ma dużej imprezy plenerowej, mogącej stanowić wizytówkę Fordonu, ale także miejsca spotkań, gdzie można by wymienić się doświadczeniami, omówić wspólne działania czy też po prostu napić się herbaty i swobodnie porozmawiać. Uczestnicy spotkań wyrażali potrzebę i chęć współpracy pomiędzy działającymi na Fordonie organizacjami i instytucjami, CKF mogłoby stwarzać warunki i wspierać wspólne działania.

Czytaj dalej

Aktualności projektu

Centrum Kultury Fordon czeka na głos

Rok temu zakończyliśmy proces wypracowania modelu działania nowej instytucji kultury w Fordonie. Planowane na wiosnę zeszłego roku konsultacje zatrzymała pandemia COVID-19. Dziś temat Centrum Kultury Fordon powraca. 

Czytaj dalej

Nowa instytucja kultury — zaplanowana przez mieszkańców

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który Pracownia Zrównoważonego Rozwoju realizuje od maja 2018 r.

Biorą w nim udział instytucje z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań technologicznych (np. w formie aplikacji lub strony internetowej), które pomogą władzom samorządowym w bardziej zrównoważony sposób zarządzać wodą, żywnością i energią.

W ramach projektu, wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju nawiązała współpracę z Urzędem Miasta w Słupsku, z którym będzie wypracowywać i testować powstałe w ramach projektu rozwiązania.

Zakończenie projektu planowane jest na rok 2020.

 

Serwis internetowy projektu

creatinginterfaces.eifer.kit.edu

creating_square

 

Aktualności projektu

Zintegrowane zarządzanie żywnością, wodą i energią na przykładzie Słupska

Jaki jest ślad węglowy zrazów wołowo-wieprzowych w słupskim przedszkolu? Już to wiemy!

Czytaj dalej

Słupsk: warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności

W sobotę 25 maja 2019 roku w Słupsku odbyły się warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności w Słupsku. To jeden z elementów międzynarodowego projektu badawczego „Creating Interfaces”.

Czytaj dalej

Co jedzą na śniadanie dzieci w przedszkolach w Słupsku? Tworzymy aplikację

Dieta dzieci coraz częściej jest jednym z elementów branych pod uwagę  przy wyborze żłobka czy przedszkola. Rodzice mają świadomość, że to, co jedzą dzieci, ma wpływ na ich zdrowie i rozwój. Jakich informacji szukają, co konkretnie chcą wiedzieć? Sprawdzimy na warsztatach w Słupsku 25 maja.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2018 roku.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji oraz Przestrzeń dla partycypacji 2

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe — mówi o tym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Konsultacje rozpoczynają się często zbyt późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Gminy biorące udział w projektach „Przestrzeń dla partycypacji” oraz „Przestrzeń dla partycypacji 2” prowadzą je od samego początku procesu planistycznego. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

W ramach projektów wspieramy samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem naszych działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów. W ramach projektów podjęliśmy współpracę z blisko 50 gminami z całej Polski, większość z nich zakończyła już konsultacje dokumentów.

Projekt realizujemy wspólnie z Fundacją „Stocznia” oraz Związkiem Miast Polskich. W pierwszej edycji Projektu brały w nim udział także Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacja Napraw Sobie Miasto.

Więcej informacji: partycypacjaobywatelska.pl

 

Wartość projektu: 1 988 460,00 zł, w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 312 585,91 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Aktualności projektu

Wsparcie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium — zapraszamy kolejne gminy do udziału w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji 2”!

Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Projekt polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wybrane gminy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 25 000 zł oraz wsparcie merytoryczne specjalistów do spraw konsultacji społecznych oraz planistów. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz on-line od 25 stycznia do 16 lutego […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla Partycypacji 2 — drugi nabór

Rozpoczął się drugi nabór do projektu „Przestrzeń dla Partycypacji​ 2”. To ostatni nabór w tej edycji, w którym nawiążemy współpracę z zaledwie pięcioma gminami.

Czytaj dalej

Projekt „Przestrzeń dla Partycypacji 2” trwa w najlepsze

Podróżujemy w różne zakątki Polski, gdzie wspieramy projekty konsultacyjne dokumentów planistycznych. Gminy prowadzą dyskusję od samego początku procesów, co pozwala na poruszenie i omówienie różnorodnych tematów związanych z planowaniem przestrzeni w gminach, rozpoznanie pomysłów i potrzeb z tym związanych.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji 2

22 samorządy z całej Polski mogą otrzymać granty oraz wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Nabór gmin do projektu Przestrzeń dla partycypacji 2 rusza 28 stycznia, potrwa do 28 lutego.

Czytaj dalej

Przepis na plan. Narzędziownik

Plany zagospodarowania przestrzennego i zapisane w nich kierunki rozwoju poszczególnych obszarów są jednymi z najważniejszych dokumentów dla gmin. Ich opracowanie to długotrwały i kosztowny proces. Dlatego decyzje planistyczne powinny być podejmowane w oparciu o zdobytą w trakcie konsultacji wiedzę, co zapewni ich większą efektywność.

Czytaj dalej

„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub […]

Czytaj dalej

Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku. Więcej informacji jest dostępnych w serwisie […]

Czytaj dalej
Translate »